Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Slider innovatiebox
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Innovatiebox-compliance: voldoe aan alle nieuwe wettelijke eisen

Maakt u gebruik van de innovatiebox? Dan heeft u per 1 januari 2017 te maken met nieuwe administratieve verplichtingen. Zo moet u alle ontwikkelingen vastleggen waarvoor u de innovatiebox wilt toepassen. Ook zult u jaarlijks het zogenaamde omvangscriterium moeten toetsen. Daarnaast moet u bepaalde kosten voor het uitbesteden van R&D-werkzaamheden administreren. Onze innovatiebox-compliance zorgt ervoor dat uw administratie aan alle verscherpte regels voldoet. Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Waarom innovatiebox-compliance?

Voldoen aan de wettelijke regels is natuurlijk een basisvereiste om de innovatiebox te kunnen toepassen. Voldoet u daar niet aan, dan kan dit leiden tot discussies over de toepassing van de innovatieboxregeling en kunnen administratieve sancties worden opgelegd. Onze diensten zijn erop gericht dat u voldoet aan de nieuwe regels van artikel 12bg van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, en dat u een optimale innovatieboxregeling hebt. 

Innovatiebox-compliance biedt u een aantal voordelen:

 1. U voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 2. U voorkomt discussie met de Belastingdienst.
 3. Uw innovatiebox wordt jaarlijks gemonitord.
 4. Kansen en bedreigingen voor uw innovatiebox worden tijdig gesignaleerd.

 

Innovatiebox-compliance: hoe werkt het?

Wij ondersteunen u op de volgende gebieden:

 • Risicoanalyse: Samen met u toetsen wij uw vaststellingsovereenkomst innovatiebox aan de (nieuwe) wettelijke eisen.
 • Verzorging: Wij ondersteunen u op maat bij de uitvoering van alle administratieve verplichtingen die voor u relevant zijn.
 • Vastlegging: Wij verzorgen de noodzakelijke vastleggingen voor uw administratie en aangifte vennootschapsbelasting.

Binnen deze hoofddiensten kunnen we u bij allerlei zaken helpen. Denk bij verzorging bijvoorbeeld aan:

 • bespreken en toetsen van voorwaarden zoals beschreven in de vaststellingsovereenkomst innovatiebox en de wettelijke bepalingen;
 • opstellen van berekening van het omvangscriterium (kleinere of grotere belastingplichtige);
 • bepalen van de hoogte van de kwalificerende uitgaven in het kader van de zogenaamde Nexus-breuk (als sprake is van uitbestede R&D aan een verbonden lichaam);
 • bepalen van de hoogte van de voortbrengingskosten en administreren van de (ingelopen) voortbrengingskosten;
 • opstellen van een berekening van het innovatieboxvoordeel;
 • vastleggen van de kwalificerende immateriële activa voor de innovatiebox;
 • toetsen van verwerking in aangifte vennootschapsbelasting;
 • fungeren als helpdesk voor de innovatiebox;
 • verzorgen van afstemming met de belastingdienst.

Zelf voldoen aan alle administratieve regels?

Wilt u ook zeker weten dat u voldoet aan alle regelgeving rondom de innovatiebox? Wij helpen u graag. Neem hiervoor gerust contact op met onze innovatiebox-specialisten.

 

Ook voldoen aan alle innovatiebox-regels?