Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
legal service
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Legal service

Vroeg of laat krijgt elk subsidieproject te maken met juridische vragen, omdat u bij elk project moet voldoen aan nationale of Europese wetgeving. Bijvoorbeeld als u bezwaar of beroep aantekent omdat uw subsidie (gedeeltelijk) is afgewezen. Of als u een staatssteuntoets moet uitvoeren omdat u daar vragen over krijgt. Maar denk ook aan minder voor de hand liggende zaken, zoals het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. PNO heeft juridische specialisten die in al deze situaties kunnen adviseren en ondersteunen. Neem hiervoor contact met ons op.

Bezwaar en beroep aantekenen

Wilt u meer weten?

Is uw subsidieaanvraag afgewezen? Is het subsidiebedrag lager dan verwacht of gewijzigd? Of bent u niet akkoord met de subsidievoorwaarden? Dan kunt u bezwaar maken. We hebben daar ruime ervaring mee. Hierdoor kennen wij de struikelblokken en winnen we in 80% van de gevallen de bezwaarzaken. 

  • Bij de bezwaarprocedure beoordelen we eerst het besluit waartegen u bezwaar wilt maken en het bijbehorende dossier. Daarop geven we u een eerlijk oordeel over de haalbaarheid van een eventuele bezwaarprocedure. Wilt u daarop bezwaar indienen? Dan formuleren wij voor en met u het bezwaarschrift. Ook zijn we u met of namens u aanwezig bij de hoorzitting.
  • Bij de beroepsprocedure maken wij ook eerst aan de hand van het dossier een analyse van de haalbaarheid van de beroepsprocedure. Daarna formuleren we in overleg met u het beroepsschrift. Ook vertegenwoordigen we u bij de hoorzitting. 

 

Staatssteunadvies aanvragen

Europese lidstaten mogen in principe geen steun verstrekken aan economische activiteiten als organisaties daarmee een concurrentievoordeel kunnen behalen. Er zijn wel vrijstellingen voor dit verbod, vooral als de activiteiten helpen om bepaalde maatschappelijke uitdagingen in Europa te realiseren. Denk aan: 

  • verduurzaming;
  • gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare personen;
  • bevordering van ontwikkeling en innovatie. 

Aan deze eisen voor staatssteun wordt strikt getoetst. Voldoet u er niet aan, dan geldt dat als een verplichte afwijzingsgrond. PNO helpt u bepalen of uw project of subsidieregeling voldoet aan de staatssteunregels. Wij kunnen al vanaf het eerste idee adviseren, zodat u het project of de regeling van meet af aan binnen de kaders vormt. En u niet later subsidie moet terugbetalen.

 

Juridisch advies voor consortia of samenwerkingsverbanden

Voert u een project met andere partijen uit? Dan heeft u vaak een samenwerkingsovereenkomst nodig (of, in Europese trajecten, een project consortium agreement). Hierin spreekt u af hoe u het project gaat uitvoeren en hoe u omgaat met de bestaande ingebrachte kennis en eigendom van de projectresultaten. Ook tijdens de projectperiode kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag opkomt of uw project nog wel aan de eisen voldoet. Denk daarbij aan fusies, overnames of een wijziging in uw juridische structuur. Onze ervaren juristen:

  • adviseren u over de gestelde eisen; 
  • doen voorstellen voor samenwerkingsovereenkomsten; 
  • onderhandelen met de projectpartners over conceptcontracten; 
  • voeren voor u een due diligence-onderzoek uit.

Zij beperken zich daarbij niet tot bepaalde subsidies. Of het nu om een Europese, nationale of regionale subsidie gaat, zij gaan graag voor u aan de slag.

 

Juridisch advies? Neem contact op

Wilt u een persoonlijk gesprek over een staatssteunadvies, bezwaar- of beroepsprocedure of advies bij een samenwerking of fusie? Of wilt u graag alvast een legal service-abonnement afsluiten voor het geval u juridische vragen krijgt? Onze juridisch experts staan voor u klaar. Neem contact met ons op. 

Juridisch advies?