Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
staatssteun slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Staatssteun-analyse en -advies

Toetsing op staatssteunregels


Bij financiële ondersteuning door een overheid is snel sprake van oneerlijke concurrentie, als u als onderneming een voordeel krijgt dat u anders niet had kunnen verkrijgen. Omdat de Europese Unie draait om de marktwerking, is in zulke gevallen al heel snel sprake van ongeoorloofde staatssteun. Als organisatie moet u zelf onderbouwen waarom u toch terecht staatssteun krijgt. Als u tenslotte onterecht subsidie krijgt, moet u dit terugbetalen. Wij kunnen deze staatssteun-analyse voor u doen en u hierover adviseren. Neem gerust contact met ons op.


Contact button

Wilt u meer weten?

Wat is staatssteun-analyse?

De Europese Commissie heeft in verordeningen, kaderregelingen en richtsnoeren uitzonderingen vastgelegd op grond waarvan steunverlening desondanks wel mogelijk is, vaak in de vorm van specifiek benoemde activiteiten. Bij een staatssteuntoets kijken wij naar uw project en de relevante Staatssteunregelgeving. We analyseren onder welke omstandigheden het is toegestaan om financiering te ontvangen van een overheid en wat de consequenties daarvan zijn voor uw project. Daarmee helpen we u om een project te bouwen dat voldoet aan de Europese en nationale wetgeving. We kunnen deze toets uitvoeren voor bestaande subsidieregelingen, maar ook voor eenmalige ad-hoc-steun. 

 

Wat kunnen we voor u doen?

Wij stellen voor u de staatssteun-analyse op. Daarbij toetsen onze juristen welke activiteiten in uw project volgens de regels subsidiabel zijn. Ze maken daarbij gebruik van hun kennis over het juridische kader en hun ruime ervaring met staatssteun. Ook geven ze u advies over de optimale inrichting van uw project. Daarmee vergroot u de kans dat uw subsidieaanvraag slaagt.

 

Zelf een staatssteun-analyse aanvragen?

Wilt u uw project laten toetsen op staatssteunregels? Wij helpen u graag. Neem gerust contact op met een van onze juridisch experts.