Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
visie roadmap slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Visie en roadmap ontwikkelen

Uw sector of markt ontwikkelt zich. En natuurlijk wilt u mee ontwikkelen en tijdig kansen zien. Dan wilt u ook dat uw toekomstvisie realistisch is. En dat u kunt inspelen op mogelijke struikelblokken die u tegenkomt in de komende vijf, tien of twintig jaar. Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling van uw visie en stellen met u een roadmap op. Zodat u de beste route kunt bewandelen om uw visie te realiseren.

Contact button

Wilt u meer weten?

Wat is visie- en roadmapontwikkeling? 

Als organisatie heeft u een visie op de toekomst. U heeft misschien wel plannen gemaakt. Maar hoe komt u erachter of die plannen stroken met de werkelijkheid? In ons visie- en roadmaptraject werpen we samen met u een kritische blik op uw visie. We bekijken:

  • Is uw toekomstvisie haalbaar?
  • Welke elementen in de wereld en de markt hebben invloed op uw visie?
  • Welke struikelblokken kunt u verwachten?
  • Wat kunt u doen om die struikelblokken weg te nemen of te omzeilen?
  • Welke onderzoeks- en innovatieactiviteiten kunt u inzetten?

Vervolgens brengen we samen een tijdplan in kaart. Hierin staat de route die u het beste kunt bewandelen om uw visie te realiseren. Niet alleen voor nu, maar voor de komende 15 tot 20 jaar.

 

Wat wij voor u kunnen doen

Wij gaan gedegen te werk bij de analyse van uw visie en het maken van uw roadmap. We maken onder meer gebruik van stakeholderanalyses, trendanalyses en literatuurstudies om een grondig beeld te krijgen van uw situatie. In workshops met relevante stakeholders komen uw belangrijkste punten aan bod. Dat alles leidt tot een gedetailleerd eindproduct: uw roadmap voor de komende jaren.

 

Zelf een roadmap ontwikkelen?

Onze specialisten helpen u graag om uw visie en roadmap te ontwikkelen. We hebben hierin ruimschoots ervaring bij bedrijven, samenwerkingsverbanden, universiteiten enzovoort. Neem gerust contact met ons op.