Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Fondsmanagement
Wilt u een onderneming of een project
financieren? Een bestaande lening
herfinancieren? Is herstructurering
gewenst? PNO Financial Advisory
biedt u daadkrachtig advies van
ervaren professionals met decennia
ervaring in herstructureringen en
financieringen en een krachtig netwerk
in de bancaire, corporate finance en
private equity wereld.

Investeringsfondsen: beheer en participatie

De noodzaak om te investeren in innovatie, duurzaamheid en een beter ondernemersklimaat is groter dan ooit. Tegelijk worden stimuleringsmaatregelen van overheden beperkter en in veel gevallen revolverend van karakter (de verstrekte financiering moet bij behaald succes worden terugbetaald) en zijn banken door strengere regelgeving terughoudender met het verstrekken van risicovolle investeringen. Deze dynamiek zorgt voor het ontstaan van aanvullende financieringsbronnen.

Wilt u meer weten?


Expertise op het scheidsvlak van publiek en privaat investeringskapitaal

Investeringsfondsen waarbij privaat en publiek geld elkaar ‘vinden’, vormen een interessante financieringsbron voor partijen met een behoefte aan risicokapitaal. Vanuit diepgaande kennis van publieke financieringsmiddelen en ‘investeringsintensieve’ sectoren zoals Life Sciences, High Tech en Energie & Milieu, richt PNO Fondsmanagement zich op investeringskapitaal van overheden, kennisinstellingen en private partijen waaronder informal investors en family offices.

Binnen dit spectrum kunnen wij u adviseren op alle deelterreinen van fondsmanagement, zoals het opstellen van een fondsplan, het structureren en bijeen brengen van investeringskapitaal of het daadwerkelijk beheren hiervan. Maar ook het dagelijks beheer van een investeringsfonds vullen wij samen met u professioneel en efficiënt in. Zo kunt u zich concentreren op die activiteiten waar u op basis van uw ervaring de hoogste waarde toevoegt, zoals het vinden van geschikte investeringsmogelijkheden of het verder uitbouwen van uw portefeuillebedrijven.


Van adviseren tot participeren

Wat ons betreft vormen wij, samen met u, een team met een lange termijn horizon. Voor het parallel schakelen van belangen verwerven wij, passend bij onze rol als fondsbeheerder, desgewenst een minderheidsbelang in het fonds. Zo bent u, behalve van onze kennis, verzekerd van ons commitment.


Zullen wij een afspraak maken?

Wáárvoor u ook een beroep op PNO Fondsmanagement doet: u profiteert altijd van onze brede sectorexpertise en onze diepgaande kennis van bedrijfsfinanciering. Dit zijn competenties waarmee PNO zich onderscheidt in de markt – in Nederland en Europa. Hebt u interesse of wilt u een investeringsfonds oprichten? Dan wordt het hoog tijd om eens kennis te maken.


Laten we snel kennismaken?