Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Groeifinanciering
Wilt u een onderneming of een project
financieren? Een bestaande lening
herfinancieren? Is herstructurering
gewenst? PNO Financial Advisory
biedt u daadkrachtig advies van
ervaren professionals met decennia
ervaring in herstructureringen en
financieringen en een krachtig netwerk
in de bancaire, corporate finance en
private equity wereld.

Groeifinanciering: publiek en privaat onder één dak

Nu traditionele financiers zoals banken en institutionele beleggers minder toegankelijk zijn dan voorheen, komen aanvullende financieringsbronnen nadrukkelijker in beeld. Zo zijn publieke en private investeringsfondsen, overheidskredieten of -garanties maar ook subsidies een steeds logischere aanvulling . ‘Privaat’ en ‘publiek’ vullen elkaar in de praktijk dus zeer goed aan! Een interessante ontwikkeling voor ondernemers met een financieringsuitdaging.

Wilt u meer weten?


Privaat en publiek onder één dak

Een financieringsbehoefte kan om verschillende redenen ontstaan. Innovatie, de wens om te groeien of het herfinancieren van bestaande leningen. Ondanks – of dankzij! – de economische crisis zijn er gelukkig nieuwe financieringsbronnen bijgekomen. Maar voor het samenstellen van de beste financieringsoplossing krijgt u te maken met veel verschillende partijen, zoals banken, investeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en overheden. Bij PNO vindt u privaat en publiek onder één dak. Hét loket dus voor een duurzame maatwerkoplossing voor uw financieringsbehoefte.


PNO is in alle financiële markten thuis

Onze experts kunnen voor u de beste private en publieke financieringsoplossing realiseren – of een combinatie daarvan. Bovendien beschikt PNO over een indrukwekkend netwerk, waarmee wij in het verleden meer dan eens een extra en vooral direct toepasbare dimensie hebben kunnen geven aan de advisering van onze relaties. Met al deze opgedane ervaring begeleiden wij u van analyse via advies naar de realisatie van een robuuste financieringsstructuur. Zodat u de komende jaren (weer) kunt groeien en innoveren.


Daag ons uit!

Papier is geduldig. We kunnen hier van alles beweren, maar liever laten wij u ondervinden wat de voordelen zijn van een adviseur die in alle financiële markten thuis is. Leg ons daarom uw financieringsvraagstuk voor en geef ons de kans een oplossing te vinden die bij uw organisatie past. Dus: daag ons uit en neem contact op.