Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Innovatieadvies
Innoveert u, en bent u als ondernemer op
zoek naar kennis? Of zoekt u, als onderzoeker,
naar een marktgerichte aanpak voor uw ideeën?
Welke rol u ook heeft, het innovatieproces is
uitdagend en risicovol. En in welke fase de
innovatie zich ook bevindt, advies
en ondersteuning van een
ervaren professional met een
sterk internationaal netwerk
komt altijd van pas.

Behaal succes met uw innovatie

Succesvol innoveren gaat niet vanzelf. Daarvoor moet de innovatie aansluiten bij behoeftes, écht iets nieuws te bieden hebben en met succes in de markt worden gezet. Dit vormt de rode draad van een effectieve innovatieketen: met het einddoel steeds voor ogen elke stap zorgvuldig doorlopen. En dit is wat duizenden onderzoekers en ondernemers – van spin-offs tot multinationals - dagelijks doen.

Wilt u meer weten?


Over succesvolle innovaties is goed nagedacht

Tijdens het innovatieproces krijgt u met ongelooflijk veel zaken te maken. Zaken die veel invloed uitoefenen op het succes van uw project. Zoals markt- en concurrentieontwikkelingen, financiering, samenwerking en de voortgang van het project. Bij de beste innovaties is over zulke zaken vooraf goed nagedacht. Een plan gemaakt. Of zelfs een innovatieroadmap opgesteld en ingebed in de organisatie.

Hoe groot (of klein) uw project ook is en hoeveel impact uw innovatie uiteindelijk ook moet hebben, de belangrijkste succesbepaler is uw innovatieplan waarin al deze elementen zijn opgenomen.


PNO helpt u succesvol innoveren

Als adviesbureau zijn wij al zo’n 30 jaar betrokken bij innovaties. Vanuit onze adviesrol op het gebied van innovatiesubsidies, waarbij de overheid inzet op R&D en het daadwerkelijk naar de markt brengen van innovaties, kennen wij het innovatieproces door en door. Wij weten waar de knelpunten zitten en hoe deze voor u kunnen worden weggenomen. En, niet onbelangrijk, wij beschikken over het netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Door u te helpen alle stappen zorgvuldig in te richten en tijdig bij te sturen of te versnellen, kunt u zich richten op waar het allemaal om begon: uw succesvolle innovatie!