Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Aantal EIA- en MIA-aanvragen in 2016 sterk gestegen

Bijna vier miljard door bedrijven geïnvesteerd in energie en milieu

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt op zijn website dat Nederlandse bedrijven in 2016 voor bijna 1,4 miljard euro hebben geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen en voor 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. In totaal hebben de bedrijven voor deze investeringen 272 miljoen euro aan fiscaal voordeel verkregen via de EIA (Energie-investeringsaftrek) en MIA/Vamil (Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).


EIA biedt bijna 14% subsidievoordeel op investeren in energie

De Energie-investeringsaftrek biedt bedrijven die investeren in energiebesparing een aftrekpost op de fiscale winst van 55%. Dit percentage bedroeg 55,5%, maar is door de overheid met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 verlaagd, om de in 2017 door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen in de innovatiebox te bekostigen. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% resulteert de EIA nog altijd in bijna 14% voordeel. Dit voordeel kan bijvoorbeeld worden verkregen op energiebesparende investeringen in bedrijfsgebouwen, transportmiddelen en in duurzame energie. In de Energielijst 2017 staat precies vermeld op welke investeringen de EIA van toepassing is.


MIA-belastingvoordeel kan oplopen tot 9%

Met de Milieu-investeringsaftrek kan tot maximaal 36% van de investering in milieubesparende maatregelen in mindering worden gebracht op de fiscale winst. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor deze subsidie staan eveneens vermeld op een lijst, namelijk de Milieulijst 2017. U kunt bijvoorbeeld denken aan investeringen in de circulaire economie, op het gebied van mobiliteit en in de bebouwde omgeving.


Contact

Heeft u plannen voor energiezuinige en/of milieubeschermende investeringen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de EIA of MIA/Vamil. PNO helpt u daar uiteraard bij!

EIA of MIA
aanvragen?

PNO helpt u


Nooit meer iets missen over EIA & MIA?


Meld u aan voor de Subsidieflits.
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 05/07/2017