Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

DKTI-Transportsubsidie beschikbaar vanaf 1 september

Nieuwe demonstratieregeling voor klimaattechnologieën en innovaties in transport

Werkt u aan een innovatief demonstratieproject in de transportsector? En draagt u hiermee bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 in de transportsector? Dan is de nieuwe nog te publiceren DKTI-Transportsubsidie (Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport) interessant voor u. Naar verwachting zal deze regeling op 1 september worden gepubliceerd en opengaan. Voor 2017 is ongeveer 17 miljoen euro beschikbaar.


Komt uw project in aanmerking?

Demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer die innovatieve technieken en oplossingen bedenken, ontwikkelen en demonstreren in een praktijksituatie, komen in aanmerking voor subsidie. Hoewel de voorwaarden waar een project aan moet voldoen nog niet gepubliceerd zijn, zijn de hoofdlijnen van de regeling al wel bekend. De innovaties die voor DKTI-Transport in aanmerking komen, zijn nog niet op de markt, hebben een sterke business case en zijn levensvatbaar.

Belangrijk is dat projecten transportoplossingen laten zien die een lage of geen CO2 uitstoot hebben. Daarbij gaat het om thema’s zoals elektrisch rijden, efficiënt wegverkeer, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

De soorten projecten die in aanmerking komen zijn:

  • haalbaarheidsstudies
  • living labs
  • specifieke experimenten
  • of een combinatie hiervan.

DKTI-Transport stimuleert productontwikkeling in transportsector

Het doel van de regeling is om de komende vijf jaar op een aantal terreinen in de transportsector de productontwikkeling te versnellen. Jaarlijks worden er specifieke thema’s gekozen. Voor 2017 zijn deze thema’s goederenvervoer over de weg en biobrandstoffen. Uiteindelijk moeten projecten het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven verbeteren en op middellange termijn bijdragen aan een minimale CO2 uitstoot in de transportsector.


Voor wie?

De nieuwe DKTI-Transportsubsidie staat in principe open voor ondernemers en kennisinstellingen. De precieze voorwaarden volgen nog.


Meer weten?

Wilt u meer weten over deze nieuwe subsidieregeling? Of heeft u nu al (project-)ideeën of -plannen? Neem dan gerust contact op met onze experts. Zodra deze nieuwe regeling definitief bekend is, zullen we u hier uiteraard direct over informeren. RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) houdt op 5 september aanstaande een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor natuurlijk aanmelden. Wij zullen hier ook bij aanwezig zijn.

Vraag over
DKTI?

Wij helpen u


Nooit meer iets missen over transport subsidies?


Meld u aan voor de Subsidieflits.








Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 12/07/2017