Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

GASVESSEL opent nieuwe deuren voor gastransport

PNO maakt innovatief product klaar voor de markt

Europa minder afhankelijk maken van een enkele leverancier van aardgas en andere energiebronnen? Binnen het project GASVESSEL is een nieuw transportsysteem ontworpen om verschillende soorten gas kosteneffectief te transporteren: het compressed natural gas transport system (CNG). Daarmee draagt het project bij aan het veiligstellen van de energievoorziening in Europa. PNO Consultants helpt mee om deze innovatie klaar te maken voor de markt. Een indruk van een vernieuwend project.


Wat wil het GASVESSEL-project?

De innovaties van GASVESSEL ontsluiten verschillende nieuwe toevoerroutes binnen Europa. Daarmee draagt het project bij aan het waarborgen van veilige en betaalbare energievoorziening naar Europa. Door de nieuwe routes vermindert de afhankelijkheid van EU-landen van een enkele leverancier van aardgas en andere energiebronnen. Het CNG-transport maakt de watergebonden toevoer commercieel interessant vanuit gasbronnen die momenteel onbenut blijven, maar die het jaarlijkse gasverbruik drastisch overschrijden. Ook biedt de technologie van GASVESSEL kansen voor andere industrieën, zoals scheepsbouw, scheepvaart, drukvaarderfabrikanten, epoxyhars en koolstofvezelfabrikanten aan olie- en gas- en energieproductiebedrijven.


Voordelen van nieuw gastransportsysteem

GASVESSEL opent nieuwe gas-aanvoerroutes en aanvoermanieren via een nieuw transportsysteem voor offshore en landbouw gecombineerd aardgas (CNG). In het CNG-transportconcept zijn drukvaten ontwikkeld die 70 procent lichter zijn dan de huidige state-of-the-art alternatieven. Hiermee worden nieuwe scheepsontwerpen met veel hogere ladinglasten mogelijk, waardoor de transportkosten per kubieke meter gas drastisch lager worden. Voor CNG zijn geen dure vloeibaar- en hergassingsinstallaties nodig, zoals bij vervoer van LNG. Het is ook veel flexibeler dan point-to-point pijpleidingen, er is geen belasting van het milieu en politieke problemen tijdens de bouw spelen geen rol. Dit alles maakt CNG tot de meest efficiënte transportmethode voor aardgas tot 2500 km.


Wat gebeurt er in het project GASVESSEL?

In het project is de techno-economische haalbaarheid getest van het nieuwe CNG-transportconcept. Drie geo-logistieke gasuitbuitingscenario's zijn geanalyseerd om te bepalen waar en hoe het GASVESSEL-concept meerwaarde biedt. Er is onderzoek en ontwikkeling gedaan op het gebied van:

  • het functionele ontwerp van de drukvaarder
  • de prototypefaciliteiten
  • het schipontwerp, met inbegrip van gascompressie- en decompressiesystemen

Het nieuwe CNG-concept wordt uiteindelijk gevalideerd met een kosten-batenanalyse, een ontwerpreview en veiligheidsbeoordeling.


Wat is de rol van PNO Consultants bij dit project?

PNO Consultants zorgt op gestructureerde wijze voor een kansrijke marktintroductie van de innovatie van GASVESSEL. Daarvoor doorlopen we alle stappen die daarvoor noodzakelijk zijn:

  • we voeren een marktanalyse uit, waarbij we de voordelen voor de eindgebruikers als uitgangspunt nemen
  • daarbij onderzoeken we welke barrières er bij de marktintroductie kunnen zijn en we doen aanbevelingen hoe deze kunnen worden weggenomen
  • we doen aanbevelingen op het gebied van valorisatie (eventueel noodzakelijke aanpassingen van het concept om het 'marktklaar' te maken), financieringsmogelijkheden en exploitatie-strategieën
  • we stellen een markt- en disseminatiestrategie op (de marketing en communicatie van de innovatie) en stellen concrete acties vast voor marktintroductie van het product.

Meer weten?

De website van het GASVESSEL-project is net online.

Vragen over dit
project?

Vraag het ons

Artikelen in de Subsidieflits van 31 augustus 2017:

Energiefonds
Subsidieregeling praktijkleren
Gasvessel
SDE+ quickscan
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 30/08/2017 

- Categorieën: PNO