Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Overijssel helpt bij investeren in hernieuwbare energie

Energiefonds Overijssel stelt financiële middelen beschikbaar

In 2023 komt 20% uit hernieuwbare energie. Althans, dat is de ambitieuze doelstelling die de provincie Overijssel zich stelt. Innoverende bedrijven en woningcorporaties die zich hiervoor willen inspannen kunnen een beroep doen op Energiefonds Overijssel. Zo kunnen moeilijk financierbare projecten toch doorgang vinden.


Welke projecten komen in aanmerking?

Het Energiefonds Overijssel is toegankelijk voor:

  • ondernemingen die zich richten op energiebesparing of de productie van nieuwe energie. Ook bedrijven die zich specifiek richten op technologische innovatie vormen hier een onderdeel van. Onder ondernemingen vallen ook stichtingen, verenigingen en eenmanszaken. Financieringen vanuit het fonds zijn afhankelijk van de financieringsbehoefte en kunnen bestaan uit een participatie, lening of garantie.
  • Woningcorporaties die investeren in slim energiegebruik en/of opwekking van nieuwe energie.

Projecten kunnen betrekking hebben op

  1. het opwekken van nieuwe energie uit biomassa, zon of aardwarmte;
  2. het slimmer gebruiken van energie door verduurzaming van bedrijfsprocessen of maatschappelijk vastgoed;
  3. de ontwikkeling van een innovatieve techniek die energiebesparing realiseert.

Participaties, leningen en garanties

Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvang en aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie, of neemt een participatie. De minimale omvang van een lening of garantie bedraagt 1 miljoen; als er sprake is van een co-financier behoort ook participatie tot de mogelijkheden.


Meer weten?

Als u tot de doelgroep behoort en meer wilt weten over het Energiefonds Overijssel, dan kunt u contact opnemen met een van onze energie- & milieu-experts.

Meer over dit
Energiefonds?

Vraag het ons

Artikelen in de Subsidieflits van 31 augustus 2017:

Energiefonds
Subsidieregeling praktijkleren
Gasvessel
SDE+ quickscan
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 30/08/2017