Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

RVO biedt voucher van 10.000 euro voor waterprojecten

Eerste deadline Fonds Duurzaam Water op 8 december

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een voucher van 10.000 euro voor NGO’s en kleine ondernemingen die extern advies zoeken bij het uitwerken van hun projectaanvragen. Dat benadrukte RVO tijdens een bijeenkomst over het Fonds Duurzaam Water (FDW) afgelopen dinsdag. FDW subsidieert projecten die waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden verbeteren. De deadline voor de eerste concepten en de vouchers is op 8 december.


Voucher Fonds duurzaam water aanvragen

RVO verstrekt de vouchers aan NGO’s en kleine ondernemingen die extern advies nodig hebben om de eerste opzet van hun project (de ‘concept note’) verder uit te werken tot een volledige aanvraag. Extern advies kan zijn hulp bij het ontwikkelen van een interventiestrategie, businesscase-ontwikkeling of een pro-poor/gender/sustainability-analyse. RVO toetst eerst hoe kansrijk de concept note is. Is de opzet kansrijk, dan kent RVO pas de voucher toe. Omdat de deadline voor de concept note en de voucher beiden op 8 december liggen, betekent dit in de praktijk dat het loont om de eerste opzet vroeg in te dienen. Dan kunt u namelijk ook meteen de voucher aanvragen. De deadline voor volledige aanvragen is op 5 februari 2018.


Meer aandacht voor sustainability, gender, pro-poorness

RVO lichtte tijdens de bijeenkomst toe dat hij in deze aanvraagperiode veel gewicht gaat hechten aan sustainability, gender en ‘pro-poorness’.

  • Sustainability wil zeggen dat een project duurzaam is, zowel financieel als institutioneel als sociaal. Ook na de projectperiode kan het resultaat blijven bestaan.
  • Gender wil zeggen dat er meer vrouwen uit de ontwikkelingslanden bij het project betrokken moeten worden en een integraal onderdeel van de systeemverandering moeten zijn.
  • Pro-poorness wil zeggen dat het project een substantiële impact moet hebben op het leven van de allerarmsten (‘base of the pyramid’); zij moeten profiteren van de projectresultaten.

Belangrijke criteria voor projectsubsidie

Wat zorgt er nu voor dat een project subsidie krijgt? Hierop ging RVO tijdens de bijeenkomst in aan de hand van goedgekeurde projecten. Belangrijke takeaways waren:

  • Vorm een partnerschap (PPP) met een complementaire samenstelling en een substantiële rol voor lokale partijen (zowel publiek als privaat).
  • Zorg voor een duurzame impact met projectresultaten die opgeschaald kunnen worden of repliceerbaar zijn in andere gebieden/landen.
  • Bouw op bestaande initiatieven en netwerken, zowel in Nederland als in het doelland.

Fonds Duurzaam Water

Met het Fonds Duurzaam Water stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Subsidie uit het fonds is beschikbaar voor projecten binnen de thema’s:

  • verbeterde toegang tot drinkwater, sanitatie en afvalverwerking
  • efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw
  • veilige delta’s en verbeterde stroomgebieden.

Dit jaar krijgen projecten binnen het thema delta extra subsidie: zij kunnen tot 70% van de projectkosten vergoed krijgen. Binnen andere thema’s geldt een maximum van 60%. Voor alle thema’s is er maximaal 3 miljoen euro per project beschikbaar.

Vragen over
Duurzaam water?

Wij helpen u

Artikelen in de Subsidieflits van 5 oktober 2017:

Benoeming
Water projecten
EFRO
Circulaire economie
Tax Control
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 05/10/2017 

- Categorieën: Subsidies, Overheden