Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

SME Instrument op de schop in 2018

Impact wordt (nog meer) doorslaggevend

Het SME Instrument gaat flink op de schop in 2018. Dit zeer populaire Europese financieringsinstrument zal in de periode 2018-2020 aanzienlijke veranderingen ondergaan in vergelijking met voorgaande jaren. Voor de laatste drie jaar van het Horizon 2020-programma wordt impact cruciaal, geldt er een vrije onderwerpkeuze én profiteert het SME Instrument van een groter budget. Tijd dus om in actie te komen!


SME Instrument: Impact wordt doorslaggevend

De insteek van het SME Instrument is duidelijk. De Europese Unie wil het internationaal georiënteerde mkb ondersteunen bij het implementeren van risicovolle ideeën. Impact staat daarbij voorop. Nu nog tellen alle drie de beoordelingscriteria (Innovatie, Impact, Kwaliteit en Efficiëntie van de uitvoering) even zwaar mee. Maar bij de beoordeling van projecten in 2018-2020 zal volgens het concept Werkprogramma ‘Impact’ het zwaarste wegen (50%). Concreet betekent dat, dat projecten die met ‘ontwrichtende technologie’ nieuwe markten creëren of profiteren van bestaande markten, veel meer kans zullen maken op subsidie. De grotere betekenis van de impact van een project houdt ook een wijziging in van de evaluatieprocedure zelf. Voor de evaluatie van een fase 2 aanvraag (fase 1 blijft ongewijzigd), zal de tweede stap bestaan uit een face-to-face interview in Brussel om het team te beoordelen.


Geen vaste onderwerpen meer vanaf 2018

In een poging om innovatie te stimuleren op gebieden die anders buiten de dertien onderwerpen van het SME Instrument 2016-2017 zouden vallen, zullen er vanaf 2018 geen vastgestelde onderwerpen meer zijn voor het Werkprogramma 2018-2020. Het is waarschijnlijk dat er voor de sectoren met de meeste marktactiviteit in Europa, zoals ICT en gezondheidszorg, veel meer aanvragen zullen worden ingediend; waardoor de concurrentie binnen het SME Instrument in het algemeen wordt vergroot. Door het budget fors te verhogen (zie hieronder) probeert de Europese Commissie hieraan tegemoet te komen.


Groter programmabudget

In lijn met de verwachte toename van het aantal ingediende voorstellen is de voorlopige begroting voor het werkprogramma 2018-2020 ook verhoogd om zo meer projecten te kunnen financieren.

  2017 (in mln. euro) 2018* 2019* 2020*
Fase I  38,59  48,22  54,16 57,78
Fase II  335,74 419,51 471,18 511,33*Het beschikbare budget wordt gelijk verdeeld over de vier jaarlijkse indieningsdeadlines.


Hoe werkt het SME Instrument voor u?

Bent u als innovatief mkb bezig met een ontwikkeling met Europese impact? Ook voor dit jaar, onder het ‘oude’ regime, is het nog mogelijk om aanvragen te dienen voor zowel fase 1 als 2. Neem gerust contact met ons op.

Vragen over
SME instrument?

Wij helpen u

Artikelen in de Subsidieflits van 7 september 2017:

WBSO
SME-Instrument
event Zwolle
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 07/09/2017 

- Categorieën: Subsidies, SME-instrument