Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Subsidie voor landbouwers in Zuid-Holland en Utrecht

POP3 subsidie voor innovatie-investeringen

Landbouwbedrijven in de provincies Utrecht en Zuid-Holland kunnen sinds deze week subsidie aanvragen op basis van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om twee regionale aanvraagrondes voor 'Fysieke Investeringen in Innovatie en Modernisering'. Voor de meeste landbouwbedrijven is dit veruit het interessantste POP3-onderdeel. Een goede reden om even stil te staan bij de kansen.


Voor welke investeringen?

De subsidie is bedoeld voor landbouwbedrijven die willen investeren in bedrijfsinnovatie of modernisering van hun bedrijf. U kunt daarbij denken aan nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of 'meerwaardecreatie', zoals:

  • het omschakelen naar nieuwe teeltvormen (zoals streekproducten of biologische producten)
  • het verminderen van productierisico's (bijvoorbeeld moderniseringen op het gebied van logistiek of houdbaarheid)
  • innovaties gericht op gesloten kringlopen en recycling, energiebesparing, minder grondstoffengebruik of milieubelastende uitstoot

De subsidie vergoedt 40% van de investeringskosten en kan oplopen tot een bedrag van 100.000 euro per bedrijf. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

  • U bent een landbouwbedrijf in de provincie Utrecht of Zuid-Holland.
  • U investeert minstens 62.500 euro in het moderniseren van uw bedrijf.
  • Het gaat daarbij niet om investeringen die wettelijk verplicht zijn.

Komt u in aanmerking voor deze aantrekkelijke subsidie?

Als u wilt weten of uw investeringsplannen aansluiten op de doelen van deze subsidie, leg ze dan zo spoedig mogelijk voor aan een van onze deskundigen. Aanvragen van deze subsidie kan namelijk maar kort: tot 18 oktober (Zuid-Holland) of tot 20 oktober (Utrecht). Wij helpen u graag bij het opstellen van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op de beoordelingscriteria.

Landbouwer en
subsidie aanvragen?

Wij helpen u

Artikelen in de Subsidieflits van 24 augustus 2017:

ESF-DI
Circulaire economie
Webinar Prinsjesdag
Praktijkleren
Landbouw
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 23/08/2017 

- Categorieën: Subsidies