Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Subsidie voor verbeteren innovatievermogen mkb

RAAK-mkb voor samenwerking mkb en hogeschool

Bent u een mkb? En heeft u een gerichte innovatievraag? Dan kunt u samen met een hogeschool tot en met 5 oktober een aanvraag indienen voor de RAAK-mkb subsidie. Deze subsidie richt zich op het verbeteren van de kennisuitwisseling tussen groepen mkb’s en een hogeschool om zo het innovatievermogen van het mkb te verbeteren. 5 oktober is al snel dus wacht niet af en kom in actie.


RAAK-mkb subsidie bevordert langetermijnsamenwerking

RAAK-mkb (Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie) bevordert de samenwerking tussen mkb’s en hogescholen. Deze subsidie is bedoeld om onderzoek te stimuleren dat niet alleen leidt tot meer kennis, maar ook tot het benutten van deze kennis. De onderzoeksvraag moet bij het mkb vandaan komen, de onderzoeken worden in de netwerken van hogescholen en het mkb uitgevoerd. De RAAK-mkb subsidie kan oplopen tot 300.000 euro. Deze subsidie is dus zowel voor het mkb als de hogeschool een interessante financiering. Het levert niet alleen innovatie-inzicht op voor het mkb en een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het Nederlandse hoger onderwijs, maar ook een eventuele samenwerking voor de langere termijn. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een consortium worden samengesteld dat bestaat uit ten minste regionale mkb's of een vertegenwoordiger van het mkb zoals een intermediaire brancheorganisatie.


Geef afgewezen RAAK-PRO aanvraag nieuwe kans

Een andere RAAK-subsidie, de RAAK-PRO, richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen. Dit jaar is er geen indieningsronde voor RAAK-PRO maar als u vorig jaar zonder succes een RAAK-PRO aanvraag hebt ingediend dan kunt u deze nu (laten) omschrijven naar een kansrijke RAAK-mkb aanvraag. Dat klinkt misschien raar maar door een iets andere insteek te kiezen heeft u een nieuwe kans om uw eerder geformuleerde onderzoeksvraag toch te laten onderzoeken. PNO heeft een slagingspercentage van meer dan het dubbele van het marktgemiddelde.


Meer weten?

Heeft u vragen over RAAK-mkb, of wilt gebruikmaken van deze subsidie? Neem dan contact op met een van onze onderwijsspecialisten.

Interesse in
RAAK-mkb?

Wij helpen u

Artikelen in de Subsidieflits van 10 augustus 2017:

Dutch Windwheel
Personalised Medicine
DHI
RAAK-MBO
Praktijkleren
Zorg op afstand


Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 09/08/2017 

- Categorieën: Innovatie