Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Twee aantrekkelijke innovatiesubsidies voor Noord-Nederland

KEI en VIA tot eind 2018 beschikbaar

Voor mkb’s in Drenthe, Friesland en Groningen zijn vanaf deze maand twee aantrekkelijke innovatiesubsidies opengesteld: de ‘Kennis en Innovatie 2018’ en de ‘Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018’. De subsidies kunnen worden aangevraagd voor onder meer het gedetacheerd hebben van kenniswerkers en innovatieactiviteiten die passen bij de innovatieagenda van Noord-Nederland.


KEI stimuleert kennisontwikkeling

Met de Kennis en Innovatie 2018 wil de regio de ontwikkeling van kennis op het gebied van technologische, organisatie- en marktinnovatie stimuleren. Mkb’s die voor een passend project hooggekwalificeerd personeel gedetacheerd hebben, bijvoorbeeld van een kennisinstelling, kunnen een loonkostensubsidie krijgen die kan oplopen tot 100.000 euro, en zelfs 200.000 euro als de gedetacheerde kenniswerker een promovendus betreft. Daarnaast is het mogelijk om een eigen medewerker te plaatsen bij een andere organisatie in de Europese Unie. Deze subsidie kan een zeer welkome versneller zijn van uw innovatieproject, omdat het u in de gelegenheid stelt hoogstaande kennis te ontwikkelen.


VIA ondersteunt valorisatie

Voor de experimentele ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé kunt u VIA-subsidie aanvragen als er een technische onzekerheid is die moet worden opgelost. De kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld het inhuren van een onafhankelijke organisatie, de materiaalkosten van een prototype, de kosten van het huren van apparatuur en de loonkosten die betrekking hebben op het project. Vooral voor het naar de markt brengen van een innovatie (valorisatie) kan deze subsidie een belangrijke ondersteuning bieden. Voorwaarde is dat uw innovatie bijdraagt aan een maatschappelijk belang.


Meer weten?

Als u als innoverend mkb bent gevestigd in Drenthe, Groningen en/of Friesland dan kan een van deze subsidies een welkome aanvulling zijn op uw investeringen. Neem voor meer informatie contact op met PNO Consultants in Groningen.

Vraag over
KEI of VIA?

Wij helpen u


Nooit meer iets missen over regionale ontwikkeling?


Meld u aan voor de Subsidieflits.
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 12/07/2017