Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

VALUEMAG creëert betaalbare revolutie in microalgenindustrie

Innovatieve oplossing voor telen en oogsten van microalgen

Om de CO2-uitstoot te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen te stimuleren, zijn er innovatieve oplossingen nodig. Microalgen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het VALUEMAG-project heeft als doel om de microalgenindustrie tot een concurrerende milieuvriendelijke innovatieve industrie te maken.


VALUEMAG introduceert innovatieve oplossing voor terugdringen kosten

Microalgen zijn microscopische organismen die heel interessant zijn vanwege hun specifieke eigenschappen. Zij kunnen namelijk fotosynthese verrichten en daarom CO2 uit de atmosfeer verwijderen. Zij groeien gemakkelijk, zelfs op onherbergzame plaatsen, hebben het vermogen om afvalwater te zuiveren en kunnen grote hoeveelheden biomassa en biomoleculen produceren die commercieel interessant zijn. Het belangrijkste probleem echter van de huidige technologie zijn de hoge kosten voor het telen en oogsten van de microalgen en het daarna zuiveren van de hoogwaardige biomoleculen. Met VALUEMAG, een Horizon 2020 project, ontwikkelt een multidisciplinair expertteam uit negen Europese landen een revolutionaire en milieuvriendelijke oplossing om de kosten aanzienlijk te verminderen en zo efficiëntere micro-bioraffinaderijsystemen te bouwen. Dit gebeurt onder meer door het terugwinnen van CO2.


Waarom een interessante investering?

De impact van het VALUEMAG-project is drieledig. Op de eerste plaats draagt het bij aan de ontwikkeling van een zuinige en concurrerende innovatieve technologie: een efficiënter gebruik van land; de productie van microalgenbiomassa en hoogwaardige biomoleculen, en een drastische besparing van de kosten, de waterbehoeften en het energieverbruik. Ten tweede gaat het om een milieuvriendelijke aanpak: nul uitstoot van broeikasgassen; het verminderen van de CO2 concentratie in de atmosfeer en het verwijderen van vervuilende stoffen uit het afvalwater. Tot slot is de sociaaleconomische ontwikkeling van belang: het scheppen van werkgelegenheid, het investeren in lokale EU-gemeenschappen en het enorm verbeteren van de innovatiecapaciteit en het integreren van nieuwe kennis.


Meer weten?

Als partner in het VALUEMAG-project brengt PNO onder andere de belangrijkste stakeholders in kaart die deze nieuwe technologie kunnen vermarkten. Ook draagt het bij aan het creëren van een netwerk in de microalgenindustrie. Wilt u meer weten over dit project of over de innovatiediensten die we nog meer kunnen leveren? Neem dan contact op met een van onze experts.

Vragen over
VALUEMAG?

Vraag het ons


Nooit meer iets missen over VALUEMAG?


Meld u aan voor de Subsidieflits.
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 05/07/2017 

- Categorieën: Subsidies, PNO