Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Verduurzamen van verwarming is aantrekkelijker dan ooit

Overheid stelt forse subsidies beschikbaar voor overstap naar verwarming met houtpellets


In tegenstelling tot veel Europese landen gaat de verwarming van Nederland standaard via aardgasgestookte CV-ketels. We beschikken over een uitgebreid aardgasnet en noodzaak voor het investeren in alternatieven was er niet. Recente energieontwikkelingen hebben dit echter veranderd. Via verschillende subsidies zet de overheid daarom nu fors in op duurzamere manieren van verwarmen. En een daarvan is de pelletketel.


Einde van het aardgastijdperk

Het besef groeit dat het Nederlandse aardgas op termijn opraakt. Nederland wordt dan afhankelijk van gaslevering door andere landen zoals bijvoorbeeld Rusland, en dat willen we niet. Bovendien is daar recent het probleem bijgekomen dat er aardbevingen ontstaan door gaswinning. In het Energieakkoord is daarom afgesproken dat de overheid de overgang van fossiele energie naar duurzame energie en grootschalige energiebesparing stimuleert.

Om overmatig verbruik tegen te gaan en energiebesparing te stimuleren heft de overheid energiebelasting op fossiele brandstoffen zoals aardgas. Per 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven per m3 bijvoorbeeld met ruim 30% verhoogd (6,1 cent) in de twee laagste schijven. Bij een jaarverbruik van 170.000 m3 komt dit zelfs neer op een verhoging van de energierekening van ongeveer 10.000 euro.

Figuur 1 Ontwikkeling energiebelasting aardgas. Bron: Belastingdienst 2016

Figuur 1 Ontwikkeling energiebelasting aardgas. Bron: Belastingdienst 2016

Naast het heffen van belasting op fossiele brandstoffen zet de overheid ook vol in op de stimulering van duurzame energieproductie. Een van de belangrijke afspraken is dat er een omschakeling moet komen naar duurzamere manieren om warmte op te wekken. De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via verschillende subsidieregelingen worden bedrijven, instellingen en burgers financieel ondersteund en is er financiering beschikbaar voor investering in tal van duurzame productiemethoden. Een van deze methoden is de pelletketel. Als organisaties en particulieren besluiten te investeren in deze duurzame energie-installatie, kunnen zij gebruikmaken van twee subsidieregelingen. Voor grote pelletketels (verbruik meer dan 500 kW) is dit de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) en voor kleinere de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie).


Pelletketel: het duurzame alternatief voor centrale verwarming

Pelletketels zijn verwarmingssystemen die in de plaats komen van bestaande aardgasgestookte CV-systemen. Ze kunnen worden toegepast op plekken waar nu aardgasketels worden ingezet. Denk aan gebouwverwarming (kantoren, scholen, fabrieken, flats, stallen etc.) en procesverwarming (op temperatuur houden van tanks, opslag, etc.). De brandstof bestaat uit houtpellets (samengeperst zaagsel) die op efficiënte wijze worden verbrand. Het grote voordeel van een houtpelletketel is dat het bestaande CV-systeem kan blijven bestaan (leidingen, radiatoren). Alleen de CV-ketel moet worden vervangen, waarbij de pelletketel wel iets meer ruimte inneemt. De pellets worden via een kleine opslag automatisch ingebracht in de ketel en je kunt deze pellets vrij inkopen.

Figuur 2: Houtpellets

Financiële voordelen pelletketel

Het grootste financiële voordeel van de pelletketel is dat er geen aardgas meer hoeft worden ingekocht. En dit betekent geen energiebelasting op aardgas. Er wordt namelijk geen energiebelasting geheven over de inkoop van houtpellets. De lage brandstofkosten en het hoge energetisch ketelrendement zorgen ervoor dat de exploitatiekosten van een pelletketel gemiddeld 50% lager liggen dan bij een aardgasgestookte CV-ketel. Een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Naast kostenbesparing levert de investering bovendien bij kleine systemen een investeringssubsidie op van 500 tot enkele duizenden euro’s en ontvangen grotere systemen zelfs tot meerdere tonnen exploitatiesubsidie, afhankelijk van de omvang van de warmtevraag. De ervaring leert dat de meeste systemen hun meerinvestering binnen de vijf jaar terugverdienen door de subsidies en de kostenefficiënte exploitatie.


Ook uw verwarming verduurzamen? Doe de quickscan

De verhoging van energiebelasting op aardgas en de beschikbaarheid van royale subsidies maken dat het bij uitstek een goed moment is om over te stappen op duurzame verwarming met houtpellets. Daarmee kunt u uw bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzamere energiehuishouding. Wilt u de mogelijkheden voor uw situatie scherp krijgen? Wat is er technisch mogelijk en wat betekent een overgang naar duurzame warmte financieel? Hoeveel subsidie kan ik ontvangen? Doe de quickscan en kom in gesprek met onze specialisten.

Niels Schoorlemmer, Consultant Duurzame Energie

Subsidie voor
duurzaam verwarmen?

Doe de quickscan


Nooit meer iets missen over subsidie voor duurzame verwarming ?


Meld u aan voor de Subsidieflits.
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 13/04/2016