Bel mij Mail uw vraag

PNO Bibliotheek

Energietransitie nog belangrijker voor Provincie Gelderland
De provincie Gelderland wil zich onderscheiden middels een innovatief en duurzaam vestigingsklimaat. Door het aanpassen van diverse subsidieplafonds stimuleert de provincie onder andere hernieuwbare energie, energietransitie en milieutechnologie. Op deze manier draagt de provincie bij aan de energiedoelstellingen van de Nederlandse overheid en hoopt zij bovendien kennis en bedrijvigheid naar Gelderland te halen. Lees verder
20 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu

Tot 15 september subsidie voor aanbieden van leerwerkplekken

Sinds juni van dit jaar kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het aanbieden van leerwerkplekken of promotieplaatsen. Inmiddels zijn 30.000 aanvragen voor deze Subsidieregeling praktijkleren ingediend, en met de naderende deadline op 15 september roept RVO aanvragers op niet tot het laatst te wachten met het indienen van de aanvragen.

Lees verder
20 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Scholing en arbeid, Subsidieregeling Praktijkleren

Laatste mogelijkheid om WBSO aan te vragen voor 2014
Het aanvragen van WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kan het hele jaar. Toch zit hier een kleine ‘maar’ aan. Wanneer organisaties namelijk dit jaar nog willen gebruikmaken van deze vermindering in loonkosten, moeten zij wel voor 1 september hun projecten aanmelden bij RVO. Lees verder
20 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Innovatie, Energie en milieu, Logistiek, Life sciences and health, High tech systemen & materialen, Agro food, WBSO, Chemie, ICT

Subsidie voor nieuwe veiligheidsoplossingen
Tot 30 oktober kunnen samenwerkingsverbanden van ondernemers in de veiligheidssector subsidie aanvragen bij The Hague Security Delta Stimuleringsfonds. Dit fonds stimuleert bedrijfsontwikkeling, kennisontwikkeling en samenwerking in de ‘The Hague Security Delta’. Met het oog hierop ondersteunt het fonds projecten waarin nieuwe veiligheidsoplossingen worden ontwikkeld. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, High tech systemen & materialen, ICT

ZonMw-subsidie voor wijkverpleegkundigen
Met de verschuiving van zorgtaken naar gemeenten zal het beroep op wijkverpleegkundigen weer toenemen. Om hen op deze hernieuwde positie voor te bereiden is het van belang te investeren in de competenties van wijkverpleegkundigen. ZonMw, de organisatie die namens overheid onderzoek en innovatie in de zorg stimuleert, stelt hiervoor subsidie beschikbaar onder de naam ‘Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen voor indiceren en organiseren van zorg’ Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Life sciences and health

Europa pakt milieu- en klimaatuitdagingen aan
Tot half september worden organisaties extra gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren aan een beter milieu en klimaat. Via het LIFE-subsidieprogramma kunnen zij namelijk Europese subsidie krijgen om deze uitdagingen aan te gaan. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: High tech systemen & materialen, LIFE

Subsidie maakt in dienst nemen onderzoekers gratis
Via een speciaal onderdeel van Horizon 2020 kunnen bedrijven tot 11 september subsidie krijgen om onderzoekers in dienst te nemen of om gesubsidieerd eigen onderzoekers onderzoek te laten doen buiten de eigen organisatie. Een mooie win-win-situatie, zowel voor de onderzoeker als het bedrijfsleven zelf. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Scholing en arbeid, Horizon 2020

Ook in oktober subsidie voor belangrijke energiethema’s
De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om uitvoering te geven aan het Energiebeleid. Dit betekent dat er tot oktober TKI-subsidie (Topconsortia voor kennis & innovatie) is voor samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan het overheidsbeleid voor de energiethema’s: Biobased Economy, Groen Gas, Systeemintegratie of Smart Grids. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu, TKI's Energie

CA-ICT vergoedt helft opleidingskosten ICT-branche
Vanaf 1 september kunnen werkgevers van ICT bedrijven of werkgevers met ICT afdelingen maximaal 50% subsidie krijgen op de opleidingskosten van hun werknemers. In totaal is 7,5 miljoen euro beschikbaar om ICT-professionals opleidingen en trainingen te laten volgen. Lees verder
12 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Scholing en arbeid, Cofinanciering Sectorplannen, Subsidieregeling Praktijkleren

DEI helpt energiedemonstraties door ‘valley of death’
Sinds 1 juli kunnen organisaties die zich bezighouden met energie-innovatie DEI-subsidie aanvragen. Het doel van deze nieuwe energiesubsidie is om Nederlandse energie-innovaties door de beruchte ‘valley of death’ te helpen en (internationaal) op de kaart te zetten. Lees verder
06 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu, DEI

Pagina 1 van 28Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   zoeken