Bel mij Mail uw vraag

PNO Bibliotheek

Crowdfunding, kostenbesparingen en subsidies

De Nederlandse economie klimt langzaam uit het dal. Bedrijfsinvesteringen groeien. Maar hoe verkrijgt u als ondernemer de middelen om te kunnen investeren? Accountantsbureau Bos & Partners en PNO consultants nodigen u daarom van harte uit voor het seminar ‘Triple Money’ op donderdag 16 oktober 2014. Daarin drie interessante manieren die u geld kunnen opleveren.

Lees verder
18 jun 2014  Categorieën: Financiering

Nieuwe subsidie voor optimalisatie Europees transportnetwerk
Voor de Europese economie en haar concurrentievermogen is de transportsector van vitaal belang. Zonder goede transportverbindingen is er geen groei en geen welvaart. Na decennia van investeringen in het Europese transportnetwerk stimuleert Europa nu alle modaliteiten om op een slimme, veilige en duurzame wijze gebruik te maken van dit netwerk. Lees verder
18 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Logistiek, Connecting Europe Facility

Prinsjesdag 2014: Innovatie blijft sleutel tot succes?
Met ongewijzigde WBSO- en RDA-percentages voor 2015 lijkt het kabinet een signaal af te willen geven dat innovatie een serieuze zaak blijft. Bedrijven kunnen volgend jaar in ieder geval van hetzelfde fiscale innovatievoordeel profiteren als dit jaar. Helaas geldt dit niet voor kennisinstellingen die geen onderneming drijven. Het eerder aangekondigde voornemen van het kabinet om voor deze instellingen de zogenaamde contractresearch uit de WBSO te halen gaat vanaf 2015 daadwerkelijk in. Lees verder
18 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Innovatie, Energie en milieu, Scholing en arbeid, Logistiek, Life sciences and health, High tech systemen & materialen, Agro food, WBSO, RDA, Chemie, ICT, Vroegefasefinanciering

Volop subsidie voor energie-innovatie en -investeringen
Voor de topsector Energie staan de uitvoering van de Klimaatagenda en het SER-energieakkoord ook in 2015 bovenaan de agenda. Het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het versterken van de toegevoegde waarde van de energiesector voor de Nederlandse economie zijn twee belangrijke speerpunten om ervoor te zorgen dat in 2023 16% van de energie uit duurzame bronnen komt. Lees verder
18 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu, LIFE, Mia/Vamil, SDE+, TKI's Energie, DEI

Zorgsector bereidt zich voor op de toekomst
De nadruk binnen de zorgsector komt steeds meer op kwaliteit van leven te liggen. De levensverwachting stijgt, de vraag naar zorg neemt toe en bovendien worden mensen steeds mondiger en willen zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid. Nieuwe communicatietechnologie, zoals de komst van smartphones en tablets, heeft deze maatschappelijke ontwikkeling versterkt. De rijksbegroting van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat in op deze uitdagingen. Lees verder
18 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Life sciences and health

Focus op beter onderwijs en sneller aan het werk
Lees verder
17 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Scholing en arbeid, Cofinanciering Sectorplannen, ESF, Subsidieregeling Praktijkleren

Tal van uitdagingen voor de logistieke sector
Nederland moet duurzamer en beter bereikbaar worden. Zowel over het water, de weg, het spoor als door de lucht. Het kabinet stimuleert daarom in 2015 innovatieve mobiliteitsoplossingen, stillere voertuigen en wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen Lees verder
17 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Logistiek, Connecting Europe Facility

SDE+ voor zonne-energie is interessanter dan ooit
Is het wel eens opgevallen hoeveel daken in Duitsland volledig zijn bedekt zijn met zonnepanelen? Op een zonnige dag leveren alle zonnepanelen bijna de helft van het totale elektriciteitsverbruik bij onze oosterburen. Dankzij het Duitse stimuleringsprogramma heeft de verkoop van zonnepanelen een grote vlucht genomen. Gelukkig lijkt het erop dat Nederland dit voorbeeld volgt. Lees verder
11 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu, SDE+

Innovatiekrediet als alternatief voor subsidie
Ondernemers die zich volledig willen richten op de ontwikkeling van innovatieve producten, of waarvan de innovatie niet in aanmerking komt voor subsidie, kunnen gebruikmaken van het innovatiekrediet. Deze lening is speciaal bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe producten en heeft het voordeel dat dat als het project mislukt, het krediet deels wordt kwijtgescholden. Lees verder
11 sep 2014  Categorieën: Innovatie, Financiering

Innovatiebox in officiële publicatie verduidelijkt
In een officiële publicatie heeft staatssecretaris Wiebes de innovatiebox op een aantal punten verduidelijkt. De innovatiebox geeft de mogelijkheid om de winst, die is gekoppeld aan de innovatieve activiteiten, met een laag percentage van effectief 5% te belasten. Hoewel in de publicatie [link naar Staatscourant] weinig écht vernieuwende informatie wordt gegeven valt toch een drietal punten op. Lees verder
10 sep 2014  Categorieën: Subsidies, Innovatie, Logistiek, Life sciences and health, High tech systemen & materialen, Agro food, WBSO, Innovatiebox, Chemie, ICT

Pagina 1 van 29Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   zoeken