Bel mij Mail uw vraag

PNO Bibliotheek

Subsidie voor nieuwe veiligheidsoplossingen
Tot 30 oktober kunnen samenwerkingsverbanden van ondernemers in de veiligheidssector subsidie aanvragen bij The Hague Security Delta Stimuleringsfonds. Dit fonds stimuleert bedrijfsontwikkeling, kennisontwikkeling en samenwerking in de ‘The Hague Security Delta’. Met het oog hierop ondersteunt het fonds projecten waarin nieuwe veiligheidsoplossingen worden ontwikkeld. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, High tech systemen & materialen, ICT

ZonMw-subsidie voor wijkverpleegkundigen
Met de verschuiving van zorgtaken naar gemeenten zal het beroep op wijkverpleegkundigen weer toenemen. Om hen op deze hernieuwde positie voor te bereiden is het van belang te investeren in de competenties van wijkverpleegkundigen. ZonMw, de organisatie die namens overheid onderzoek en innovatie in de zorg stimuleert, stelt hiervoor subsidie beschikbaar onder de naam ‘Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen voor indiceren en organiseren van zorg’ Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Life sciences and health

Europa pakt milieu- en klimaatuitdagingen aan
Tot half september worden organisaties extra gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren aan een beter milieu en klimaat. Via het LIFE-subsidieprogramma kunnen zij namelijk Europese subsidie krijgen om deze uitdagingen aan te gaan. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: High tech systemen & materialen, LIFE

Subsidie maakt in dienst nemen onderzoekers gratis
Via een speciaal onderdeel van Horizon 2020 kunnen bedrijven tot 11 september subsidie krijgen om onderzoekers in dienst te nemen of om gesubsidieerd eigen onderzoekers onderzoek te laten doen buiten de eigen organisatie. Een mooie win-win-situatie, zowel voor de onderzoeker als het bedrijfsleven zelf. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Scholing en arbeid, Horizon 2020

Ook in oktober subsidie voor belangrijke energiethema’s
De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om uitvoering te geven aan het Energiebeleid. Dit betekent dat er tot oktober TKI-subsidie (Topconsortia voor kennis & innovatie) is voor samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan het overheidsbeleid voor de energiethema’s: Biobased Economy, Groen Gas, Systeemintegratie of Smart Grids. Lees verder
13 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu, TKI's Energie

CA-ICT vergoedt helft opleidingskosten ICT-branche
Vanaf 1 september kunnen werkgevers van ICT bedrijven of werkgevers met ICT afdelingen maximaal 50% subsidie krijgen op de opleidingskosten van hun werknemers. In totaal is 7,5 miljoen euro beschikbaar om ICT-professionals opleidingen en trainingen te laten volgen. Lees verder
12 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Scholing en arbeid, Cofinanciering Sectorplannen, Subsidieregeling Praktijkleren

DEI helpt energiedemonstraties door ‘valley of death’
Sinds 1 juli kunnen organisaties die zich bezighouden met energie-innovatie DEI-subsidie aanvragen. Het doel van deze nieuwe energiesubsidie is om Nederlandse energie-innovaties door de beruchte ‘valley of death’ te helpen en (internationaal) op de kaart te zetten. Lees verder
06 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Energie en milieu, DEI

Vraag tot 11 september Eurostars-subsidie aan
R&D-georiënteerde mkb’s kunnen tot 11 september Eurostars-subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om in samenwerking met andere Europese organisaties innovaties sneller naar de markt te brengen en daarbij de financiële risico’s te beperken. Lees verder
06 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Innovatie, Sectoren, Eurostars

Geen WBSO meer voor publieke kennisinstellingen
Vlak voor het zomerreces maakte minister Kamp van Economische Zaken per kamerbrief zijn voornemen bekend om per 2015 publieke kennisinstellingen uit de WBSO te halen. Als dit doorgaat, lopen instellingen miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Lees verder
06 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Sectoren, WBSO

Extra subsidie voor internationaal ondernemen
De populaire subsidie ‘Internationaal Excelleren’ krijgt een extra impuls. Nadat eerder dit jaar het subsidiebudget al volledig was uitgeput, stelt de Nederlandse overheid nu 4 miljoen euro beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) mkb’s die willen gaan exporteren en investeren in 66 specifiek aangewezen ontwikkelingslanden. Lees verder
06 aug 2014  Categorieën: Subsidies, Investeren in het buitenland, Internationaal Excelleren

Pagina 1 van 27Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   zoeken