Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Energie & Milieu
"Energie en energievoorziening betrouwbaar
duurzaam en goedkoper maken. Dit zijn de
uitdagingen waarvoor de topsector Energie
zich ziet gesteld.

Reden waarom innovatie de agenda bepaalt
van alle onderliggende energiethema’s.
Of het nu gaat om smart grids, gas,
energiegebruik in de gebouwde
omgeving of hernieuwbare energievormen."

Energie & Milieu

Energie en energievoorziening betrouwbaar, duurzaam en goedkoper maken. Dit zijn de uitdagingen waarvoor de topsector Energie zich ziet gesteld. Reden waarom innovatie de agenda bepaalt van alle onderliggende energiethema’s. Of het nu gaat om smart grids, gas, energiegebruik in de gebouwde omgeving of hernieuwbare energievormen. Gelukkig zijn overheden, kennissector en het bedrijfsleven zich bewust van de immense uitdagingen die hier liggen. Hetgeen resulteert in aantrekkelijke stimuleringsregelingen - regionaal, nationaal en Europees. Innoveren en investeren in Energie & Milieu is dus om meerdere redenen interessant.

Wilt u meer weten?

Onze energie- en milieuspecialisten

De subsidie- en financieringsmogelijkheden in de energie- en milieusector zijn talrijk en divers. Zonder grondige kennis van de energie-innovatiepraktijk is het geven van een goed advies naar onze mening niet mogelijk. Daarom stellen wij u graag voor aan onze specialisten!

Ir. Mark Broekman is sectormanager van het team Energie & Milieu. Hij heeft Technische Innovatie-wetenschappen met als specialisme werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mark richt zich op financiering van innovaties en grote investeringen en daarnaast het versnellen en versterken van innovatietrajecten in de sector. Zijn ervaring komt vooral van pas bij projecten op gebieden als smart grids & cities, bio-energie, gas en energiebesparing. Mark heeft een sterk internationaal netwerk in deze sector en ruime ervaring met het ontwikkelen van (EU)-projecten.
Als senior innovatie- en financieringsadviseur met meer dan 14 jaar advieservaring richt drs. Jeroen de Hosson zich op het ontwikkelen en financieren van innovatie-en investeringsprojecten in de energie-en milieusector. De ambities van organisaties vormen hierbij steeds het vertrekpunt. Hij hanteert een werkwijze waarbij thematische kennis, expertise en een breed netwerk worden ingezet om projecten te financieren en te versterken. Jeroen heeft ruime expertise en ervaring in o.a. afval en recycling, solar, windenergie, bio-energie, (groen)gas, energiebesparing en energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving en is werkzaam voor de gehele keten.
Drs. Joep Raats heeft Biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met een Master Energy and Environmental Sciences. Joep heeft ruime ervaring met complexe Europese en nationale subsidieaanvragen voor grote infrastructurele projecten variërend van windmolenparken tot CCS- projecten tot biomass-to-energy projecten. Zijn expertise richt zich op nationale energie- en innovatieregelingen en op Europese programma’s als LIFE, NER300, EEPR en TEN-E.
Ir. Johan Seuren studeerde af in de 'warme' Werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven. Inmiddels heeft hij ruim 20 jaar ervaring met duurzame energie en energiebesparing. Hij heeft zijn sporen verdiend in zowel de industrie als de gebouwde omgeving. Bij PNO zet hij zijn kennis en netwerk in om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame en innovatieve projecten. 
Dr. Tjerk Wardenaar heeft industriële ecologie (MSc), wetenschapsfilosofie (MA) en politicologie (BA) gestudeerd.  Hij is begin 2015 gepromoveerd op een proefschrift over het organiseren van gezamenlijk onderzoek. Zijn kennis van zowel de technische als organisatorische kant van duurzame ontwikkeling zet hij bij PNO in om vernieuwende projecten op het gebied van energie en milieu te ontwikkelen en te begeleiden.
Drs. Marco Bakker heeft natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een ontwerpersopleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring met onderzoek en ontwikkeling van duurzame energietechnologieën en -diensten. Marco is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van Europese en nationale samenwerkingsprojecten op het gebied van smart grids, smart cities en duurzame warmte.
Drs. ing. Marijn Mulder heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gevolgd door een studie Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Marijn heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring met het ontwikkelen en coördineren van Europese en nationale financieringsvoorstellen voor innovatieprojecten op het gebied van onder meer duurzame energieopwekking, intelligente netten en Smart Cities. Binnen PNO richt hij zich momenteel op projectontwikkeling, consortiumbouw en het leveren van innovatiediensten aan bedrijven en organisaties binnen de energie- en milieusector.

Roel van der Veen (MSc) heeft Sustainable Development gestudeerd, met een specialisatie in Energy & Resources. In opdracht van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid heeft Roel de afgelopen jaren gewerkt aan uiteenlopende projecten binnen dit vakgebied, met een focus op het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de inzet van slimme financieringsinstrumenten. De ervaring en brede kennis die hij heeft opgedaan binnen deze projecten zet hij bij PNO onder meer in voor het ontwikkelen en uitvoeren van complexe Europese projecten.

 

Tim Huitema MSc. heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Biologie en Energy & Environmental Sciences gestudeerd. Na zijn studie heeft hij zich hier verder gespecialiseerd in duurzaamheid en de uitdagingen van de energietransitie. Deze kennis en kunde gebruikt Tim momenteel bij PNO voor het succesvol realiseren van innovatieve projecten met dezelfde ambitie.

   

Connecting Ambitions