Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Biofuels
"Energie en energievoorziening betrouwbaar
duurzaam en goedkoper maken. Dit zijn de
uitdagingen waarvoor de topsector Energie
zich ziet gesteld.

Reden waarom innovatie de agenda bepaalt
van alle onderliggende energiethema’s.
Of het nu gaat om smart grids, gas,
energiegebruik in de gebouwde
omgeving of hernieuwbare energievormen."

Biobrandstof: ideaal alternatief voor fossiel

In 2020 moet minstens 10% van alle brandstof in het vervoer in de EU bestaan uit alternatieve brandstoffen. Biobrandstoffen tellen alleen mee voor de EU-doelstelling voor het vervoer als ze voldoen aan deze eisen voor duurzaamheid zoals vermeld in de Europese richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG). Innovatie speelt een belangrijke rol in het behalen van deze doelstelling.

Wilt u meer weten?

Hernieuwbare brandstoffen zoals bio-ethanol en biodiesel zijn een ideaal alternatief voor fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Zo veroorzaken ze minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen, waaronder CO2 en maken ons minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Belangrijker is daarnaast dat deze biobrandstoffen niet gemaakt worden van voedselgewassen, maar van afvalproducten of energiegewassen. Hierdoor zijn de huidige biobrandstoffen nog duurzamer dan voorheen. Productie van biobrandstoffen is echter nog altijd duurder dan de winning van fossiele brandstoffen. Kostprijsreductie is daarom belangrijk voor elke producent van biobrandstoffen.


Kostprijsreductie van de productie van hernieuwbare brandstoffen

In 2013 moet 5% van de brandstof voor auto’s afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, oplopend naar 10% in 2020. Qua hernieuwbare bronnen kan gedacht worden aan gebruik van onder andere houtsnippers, oneetbare gedeelten van voedselgewassen, plantaardige of dierlijk vetten, restafval of algen. Om deze doestellingen op een kosteneffectieve wijze te realiseren zal er echter nog aanzienlijk geïnnoveerd moeten worden. PNO helpt u bij het realiseren van deze innovatie!

PNO is binnen haar netwerk al jaren betrokken bij de realisatie van projecten van producenten én afnemers van biobrandstoffen. Zo heeft PNO voor een aantal van haar klanten (grootschalige) investeringssubsidies geregeld voor biobrandstofproductie-installaties, maar is zij tevens betrokken bij de financiering van bijvoorbeeld kleinere innovatieprojecten voor de verbeterde omzetting van afvalstromen naar biobrandstof. Daarnaast denkt PNO mee bij de businesscase ontwikkeling van projecten, waarbij zowel productie als gebruik van biobrandstoffen een primaire rol spelen.

Kortom, PNO denkt met u mee in financieringsoplossingen voor al uw vragen omtrent de productie van hernieuwbare brandstoffen. Keertje sparren?