Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Smart Grids
"Energie en energievoorziening betrouwbaar
duurzaam en goedkoper maken. Dit zijn de
uitdagingen waarvoor de topsector Energie
zich ziet gesteld.

Reden waarom innovatie de agenda bepaalt
van alle onderliggende energiethema’s.
Of het nu gaat om smart grids, gas,
energiegebruik in de gebouwde
omgeving of hernieuwbare energievormen."

Smart Grid: het energienetwerk van de toekomst

Het energielandschap verandert. De stijgende vraag naar elektriciteit en toenemende integratie van lokale duurzame energiebronnen kunnen leiden tot onbalans en capaciteitsproblemen in de huidige energie-infrastructuur. Door informatietechnologie toe te voegen aan de energie-infrastructuur ontstaat een Smart Grid. Met dit intelligente net kan niet alleen de toekomstige energievoorziening worden gewaarborgd, maar worden ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor zowel eindgebruikers als marktpartijen.

Wilt u meer weten?

Smart Grids maken een optimale inrichting en beheer van de energie-infrastructuur mogelijk. Hierdoor kunnen kostbare investeringen in netverzwaringen worden voorkomen. Daarnaast verandert de traditionele aanbod gestuurde rolverdeling doordat er tweerichtingsverkeer tussen consument en energieproducent en consumenten onderling mogelijk wordt. Het intelligente net biedt meer keuzemogelijkheden voor gebruikers en de mogelijkheid voor nieuwe dienstenpartijen om toe te treden op de energiemarkt.

 


Financiering voor Smart Grid projecten

Smart Grids bevinden zich momenteel in de ontwikkelingsfase, waarin ontwikkelde concepten en technologieën op beperkte schaal in de praktijk worden getoetst. Waar financieringsmogelijkheden de afgelopen jaren met name gericht waren op het stimuleren van deze ontwikkelingen, zijn nieuwe programma’s meer en meer gericht op het ondersteunen van de volgende fase: de grootschalige demonstratie en uitrol van Smart Grids en daarvoor benodigde technologieën. Deze verschuiving is zowel in nationale als Europese subsidieprogramma’s terug te zien. Doel is de marktintroductie van Smart Grid technologieën te stimuleren en te versnellen.

PNO kan u adviseren en ondersteunen bij het benutten van deze subsidiemogelijkheden. Door onze betrokkenheid bij een groot aantal succesvolle Smart Grid ontwikkelings- en demonstratieprojecten hebben wij veel ervaring en expertise en een goed netwerk opgebouwd binnen dit thema. Hierbij werken wij samen met 80% van de netwerkbeheerders, (inter)nationale energieproducenten, technologieontwikkelaars en kennisinstellingen.

Heeft u vragen over projectontwikkeling, partnersearch, haalbaarheidsanalyses of financieringsaanvragen op het gebied van Smart Grids, dan horen wij dat graag!