Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Windenergie
"Energie en energievoorziening betrouwbaar
duurzaam en goedkoper maken. Dit zijn de
uitdagingen waarvoor de topsector Energie
zich ziet gesteld.

Reden waarom innovatie de agenda bepaalt
van alle onderliggende energiethema’s.
Of het nu gaat om smart grids, gas,
energiegebruik in de gebouwde
omgeving of hernieuwbare energievormen."

Windenergie heeft de toekomst

Windenergie op land én op zee zijn essentieel om de ingezette energietransitie naar 16% duurzame energie in 2023 te bewerkstelligen. Om deze reden heeft de Nederlandse overheid in het Energieakkoord hoog ingezet op windenergie. In 2020 zal 6000 MW aan operationeel windvermogen worden gerealiseerd door wind op land. Wind op zee, met een huidig operationeel windvermogen van 1000 MW, kent zelfs een ambitieuze opschaling naar 4450 MW in 2023.

Wilt u meer weten?

Wind op zee, een golf aan kansen

Vanuit Nederland en Europa worden verschillende middelen ingezet om uw ambities en die van de windsector te verwezenlijken. Deze zijn gericht op:

  • Onderzoek en ontwikkeling: Horizon 2020 is het programma dat fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek subsidieert.
  • Innovatie en implementatie: het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) stimuleert met jaarlijkse tenders het dichter bij de markt brengen van uw innovatie.
  • Investeringen: een belangrijk investeringsinstrument is de Stimulering Duurzame Elektriciteitsproductie (SDE+). Tot en met 2019 zullen jaarlijks wind op zee-tenders worden ingezet ter compensatie voor de zogeheten onrendabele top van uw investeringskosten.

Zelfstandig een innovatieproject tot een succes brengen is een lastige zaak. Daarom begeleidt PNO al jarenlang (en succesvol) subsidie-, innovatie- en investeringstrajecten in de energiesector. Wij zetten hierbij onze expertise en uitgebreid netwerk in. Door uw behoefte en innovatie centraal te stellen, richten wij ons op volledige ontzorging. Hierdoor kunt u zich volledig focussen op wat voor u het belangrijkst is: uw innovatie. Keertje sparren?