Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Photonics
"Nederland is leidend op gebieden
als embedded systems, nano-
elektronica en mechatronica.

Via het topsectorenbeleid profiteren
Nederlandse HTSM-bedrijven van
ondersteuning op gebieden als kennis-
uitwisseling, samenwerking en financiering.
Maar ook het Europese innovatieprogramma
Horizon 2020 biedt een enorme impuls met interessante
subsidieprogramma’s en internationale samenwerkingsmogelijkheden."

Fotonica

Fotonica wordt door de EU gezien als een ‘key enabling technology’ (KET) – een technologie die een serieuze bijdrage kan leveren aan de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar de EU en haar lidstaten voor staan. Verlichting, medische apparatuur, zonnecellen en telecommunicatie: fotonica is vrijwel overal aanwezig. De marktomvang is dan ook enorm: de European association Photonics21 schat de totale omvang in op een slordige 480 miljard euro.

Wilt u meer weten?

Subsidies via topsector Hightech Systemen & Materialen en Horizon 2020

Als onderdeel van de Nederlandse topsector Hightech Systemen & Materialen is fotonica een technologie die ook Nederland graag ondersteunt. Daarom zijn er met enige regelmaat Nederlandse subsidieprogramma’s waarop u een beroep kunt doen. Via het Europese innovatieprogramma Horizon 2020 zijn er echter ook aantrekkelijke Europese subsidies beschikbaar. Het mooie is dat in alle drie de onderzoeksprioriteiten van Horizon 2020 subsidies beschikbaar zijn en komen voor fotonicaprojecten, zoals op het gebied van:

  • optische communicatie- en datacentrales en productie op basis van lasertechnologie en geïntegreerde fotonica-platformen voor de sectoren zorg en food (Industrial Leadership)
  • multidisciplinaire training van onderzoekers (Excellent Science)
  • projecten gericht op het oplossen van sociale problematieken op gebieden als gezondheid, voedselveiligheid, precisielandbouw, wateronderzoek en energie (Societal Challenges).

Maak gebruik de kennis en ervaring van onze fotonica-expert

Met een indrukwekkend trackrecord op het gebied van publiek-private samenwerking, het stroomlijnen van de R&D-functie bij kleine en (zeer) grote bedrijven en het succesvol aanvragen van subsidies voor fotonica-gerelateerde projecten kunt u eigenlijk niet om onze specialisten heen. Als u tenminste een optimale slaagkans voor uw project nastreeft. Kennismaken met onze fotonica-expert?