Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Life Sciences & Health
"Overheden, universitaire medische
centra, med- en biotechbedrijven,
de farma, zorginstellingen en
-verzekeraars, patiënten-
verenigingen en zelfs ICT-bedrijven werken
samen aan veelbelovende innovaties.

Life Sciences & Health is dan ook een
complexe sector, waarin goede samenwerking
en financiering cruciaal zijn voor succes."

Life Sciences & Health

In de Life Sciences & Health –keten werken de EU, overheden, universitaire medische centra, medtech- en biotechnologische bedrijven, farmaceutische bedrijven, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en zelfs ICT-bedrijven samen aan veelbelovende innovaties. Een complexe en diverse sector, waarin goede samenwerking en financiering cruciaal zijn voor succes.

Wat relaties over ons zeggen:

"Ondanks dat we voor onze klinische studies zelf al WBSO aanvroegen, heeft samenwerking met PNO op dit vlak geleid tot een efficiënter aanvraagproces met groter financieel voordeel." – Alain de Wolf, Director Finance & Administration van Astellas Pharma Europe B.V.


" Dankzij PNO heb ik m’n eerste Europese subsidieproject binnen kunnen halen. Met name PNO’s ervaring in deze specifieke regeling (Erasmus +) heeft het mogelijk gemaakt een project te ontwikkelen dat precies bij de doelstelling van het programma paste en waarmee ik nu druk in de uitvoeringsfase ben." - Fedde Scheele, gynaecoloog OLVG, hoogleraar 'Health Systems Innovation and Education' VUmc


"Door hun jarenlange ervaring, heeft PNO aan een half woord genoeg om een idee verder uit te kunnen werken. Als partner van Health Hub Roden ondersteunt PNO ons bij het realiseren van onze ambities. Dit geldt ook voor onze aangesloten medisch technologische bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden. Door de aanwezigheid van PNO (ook op onze locatie), zijn zij makkelijk benaderbaar voor een breed scala aan innovatie vraagstukken. Het Life Sciences en Health team van PNO heeft onze EFRO Human Capital aanvraag efficiënt en effectief uitgevoerd.” - Jan Degenhart, programma manager - match maker, Healthhub Roden.


“PNO ‘challenged’ je in het scherp krijgen van een projectidee. Ze denken proactief met je mee en zijn kritisch op de inhoud. Daardoor zijn onze subsidie slaagkansen hoog. Door onze samenwerking met PNO heeft onze H2020 aanvraag gescoord met het maximaal aantal punten. We hebben ons hartcentrum in Europa op de kaart gezet en ons netwerk aanzienlijk vergroot. Hierdoor kunnen wij ons verder ontwikkelen als innovatieve organisatie.” – Ed de Kluiver, arts en bestuursvoorzitter bij Isala Hartcentrum en directeur Diagram B.V.


" We hebben een Europees project op het gebied van donorgeneeskunde samen met PNO en ons internationale netwerk ontwikkeld en subsidie voor gekregen. PNO is voor mij een vertrouwde partner, die constructief en creatief meedenkt en snel handelt." – Wim de Kort, bijzonder hoogleraar Donorgeneeskunde UvA en adviseur Sanquin


Onze Life Sciences & Health-specialisten

Subsidie-, investerings- en innovatievraagstukken in uw sector kunnen naar onze mening alleen goed worden opgepakt door mensen met relevante kennis en ervaring. Mogen wij u voorstellen aan ons specialistenteam?Dr. Corjan J.T. Visser heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en is aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd in een medisch-moleculair biologisch onderwerp. Na zijn wetenschappelijke carrière in binnen- en buitenland en een aantal jaren bij een biotech bedrijf is Corjan sinds 2003 actief als subsidieconsultant. Sinds 2007 geeft Corjan leiding aan het Life Sciences & Health sectorteam van PNO. Corjan beschikt over een groot internationaal publiek- en privaat netwerk in de LS&H sector.


Ir. Lian van Amerongen is senior consultant Life Sciences & Health bij PNO Consultants. Na een Life Science studie aan de WUR is Lian vanuit verschillende rollen betrokken geweest bij het naar de markt brengen van zorginnovaties.
  Drs. Cecile ten Kate is als Senior Consultant Life Sciences & Health sinds 2002 verbonden aan PNO. Hierbij richt zij zich op het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van omvangrijke subsidie-trajecten met meerdere partners. In dit kader heeft zij veel ervaring met Europese programma’s (FP7, Horizon 2020, Health programme) en nationale regelingen (w.o. ZonMw).  Cecile studeerde Internationale Economie en Economische Geografie aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hierna heeft Cecile de studie Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. 


Remco van der Zouw is gespecialiseerd in subsidieverwerving voor instellingen, kennisinstituten en publiek-private samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg. Hij adviseert zorginstellingen over de plaats van subsidieverwerving in de organisatie, ontwikkelt projecten en verzorgt Europese, nationale en provinciale aanvragen. Remco heeft aan de Universiteit van Utrecht en de University of Florida gestudeerd, en is afgestudeerd in de Organisatiepsychologie. Eerder werkte hij als zorgcoördinator in de zorg en als adviseur eerstelijnszorg bij een adviesbureau voor de gezondheidszorg aan samenwerkingsprojecten tussen zorgprofessionals op het gebied van multidisciplinaire zorg, bouw en patiëntenlogistiek.
Dr. Ir. Ansa Baykus-Fiaz heeft Dierbiologie gestudeerd met als specialisatie moleculaire dierbiologie bij Wageningen Universiteit (WUR). Ansa is gepromoveerd op onderzoek naar de rol van moleculaire mechanismen bij de vertaling van mechanische belasting naar  kraakbeen en botvorming (WUR/Hubrecht Instituut). Bij PNO ontwikkelt zij Europese en nationale projecten, van fundamenteel onderzoek tot commerciële toepassingen, binnen verschillende vakgebieden, zoals biologie, agri-food en radiologie.
Lieke Gerris Drs. Lieke Gerris heeft een Master of Science in Toxicology and Environmental & Occupational Health. Ze heeft een achtergrond als wetenschapper en (project)manager in zowel academische instellingen als (biotech) bedrijven. Lieke heeft ruim 7 jaar ervaring als penvoerder, consortium lid/partner en werkpakketleider binnen onder andere EUREKA, FP7, EFRO en andere nationale subsidieprogramma’s. Daarnaast adviseert ze (mkb)bedrijven, universiteiten en instellingen bij het definiëren van hun bedrijfsstrategie, visie en missie en helpt bij het realiseren van hun innovatieve ideeën.
Ir. Joris Radermacher heeft Technische Natuurkunde gestuurd aan de TU Eindhoven. Tijdens zijn master heeft Joris zich gericht op medische technologie en hier ook onderzoek naar gedaan in het ziekenhuis. Binnen het team Life Sciences & Health richt hij zich voornamelijk op projecten die te maken hebben met innovaties op het gebied van ICT en medische technologie.

Ir. Eveline Vreeburg heeft Life Science & Technology gestudeerd aan de TU Delft, met een master in Biotechnology. Zij heeft tijdens haar master onderzoek gedaan aan de universiteit in Delft naar de glycolyse van S. cerevisiae (bakkersgist) en bij TNO naar genen vanuit Tilapia vissen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van algen. Als consultant Life Science & Health richt zij zich op zowel omvangrijke subsidietrajecten als regionale trajecten, deze laatste met een focus in Noord-Nederland vanuit het kantoor in Groningen. 
Boudewijn Breens, MSc is Senior Consultant Life Sciences & Health bij PNO sinds 2015. Na zijn studie Medische Biologie aan de VU in Amsterdam, heeft hij zich gespecialiseerd in het financieren en verder laten groeien van innovatieve bedrijven en projecten in de Life Sciences en Care & Cure. Hij richtte zich hierbij zowel op de Nederlandse als de Europese markt. Hij heeft daarbij met name ervaring opgedaan binnen de investeringssector en bij een grote zorgverzekeraar. Bij PNO helpt hij bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe projecten en samenwerkingen.

Ir. Mark Balk heeft een Master of Science in Biomedical Engineering, met kennis van Chemische Technologie en Chemische Biologie. Met achtergrond van moleculaire biologie en neurodegeneratieve ziekten versterkt Mark het sectorteam van Life Sciences & Health onder meer op het gebied van Moleculaire Diagnostiek.

Dr Jasper Claessen heeft biomedische wetenschappen gestudeerd in Utrecht, waarna hij promotieonderzoek heeft gedaan naar de synthese van membraaneiwitten en het ubiquitine-proteasoom systeem aan MIT in de VS. Hierna heeft hij nog meerdere jaren gewerkt als wetenschapper aan de Universiteit van Cambridge met als expertise moleculaire biologie en biochemie. Door zijn uitgebreide internationale ervaring in de wetenschap heeft hij goed zicht op innovatiemanagement en het analyseren van R&D trajecten. Jasper adviseert onderzoeksinstellingen, farmaceutische- en biotech bedrijven over hun innovatietrajecten, projectmanagement en bijbehorende financiering.
Annemarie Horn, MSc rondde de research master Brain and Cognitive Sciences af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze interdisciplinaire opleiding deed zij kennis op over diverse onderwerpen: van moleculaire biologie tot cognitieve psychologie, en zelfs wetenschapscommunicatie. Daarnaast deed ze praktijkervaring op in Nederlandse en Deense labs waar ze microscopisch, genetisch en gedragsonderzoek uitvoerde. Deze ervaring stelt haar in staat kansen in de Life Sciences & Health te herkennen, projecten te ontwikkelen en aanvragen te schrijven. Dit doet ze sinds 2016 bij PNO voor individuele partijen en consortia, zowel nationaal als internationaal.
 Michelle Poirot, MSc heeft aan de Universiteit van Utrecht ‘Life Sciences’ gestudeerd en afgerond met een minor Farmacie en een Bachelor Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement. Daarna heeft ze aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de Master Science Business & Innovation cum laude afgerond. Tijdens deze master-opleiding heeft ze bij PNO stage gelopen en meegeholpen met een Horizon2020 aanvraag die uiteindelijk ook nog gehonoreerd werd! Sindsdien werkt Michelle als consultant bij PNO aan de realisatie van de innovatie-ambities van onze Life Sciences & Health klanten.
   

Connecting Ambitions