Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Life Sciences & Health
"Overheden, universitaire medische
centra, med- en biotechbedrijven,
de farma, zorginstellingen en
-verzekeraars, patiënten-
verenigingen en zelfs ICT-bedrijven werken
samen aan veelbelovende innovaties.

Life Sciences & Health is dan ook een
complexe sector, waarin goede samenwerking
en financiering cruciaal zijn voor succes."

Medical imaging subsidies

De ontwikkelingen op het gebied van medical imaging gaan snel: met de toenemende beschikbaarheid van specifieke probes en hoge-resolutie detectietechnologieën kan een patiënt steeds beter gediagnosticeerd en gevolgd worden, een belangrijke voorwaarde voor personalized medicine.

Wilt u meer weten?

Wat is medical imaging?

De ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde technologieën om non-invasief de binnenkant van het lichaam in beeld te brengen, stijgen snel. Het instrumentarium van een medisch onderzoeker omvat inmiddels vele technieken, zoals computed tomography (CT), radiografie, röntgenfotografie en magnetic resonance imaging (MRI). In combinatie met de ontwikkeling van steeds meer gelabelde probes, zorgt dit voor een continue verbetering van diagnostiek, het monitoren van aandoeningen en het bepalen van de effectiviteit van behandelingen. Medical imaging bestaat uit twee verschillende pijlers:

  • De traditionele technologieën, waarvan röntgenfotografie 120 jaar geleden als eerste werd ontdekt, gebruiken een externe energiebron om beelden te maken van botten en weefsel. Met deze technologieën worden anatomische beelden gemaakt.
  • De state-of-the-art technologieën nuclear medicine en molecular imaging maken gebruik van een signaalproducerende stof die in het lichaam wordt gebracht. Met externe apparatuur wordt dit signaal opgevangen en tot gedetailleerde beelden verwerkt. Probes die binden aan specifieke cellen of eiwitten maken het mogelijk om celactiviteit en biologische processen te visualiseren en te meten. Bij nuclear medicine wordt gebruik gemaakt van een (kleine hoeveelheid) radioactieve stof, terwijl molecular imaging gebruik maakt van stoffen die niet radioactief zijn.

Het zijn de ontwikkelingen in nuclear medicine en molecular imaging die nu erg snel gaan. Dit is te danken aan de ontwikkeling van nieuwere en verbeterde detectieapparatuur, maar ook aan een toenemend arsenaal aan specifieke probes dat een uitgebreid scala aan bindingsplaatsen bestrijkt.

 


Toenemende Europese focus op medical imaging subsidies

De Europese Commissie ziet het belang van deze ontwikkelingen en heeft in 2013 gesteld dat meer investeringen nodig zijn in “molecular profiling and imaging technologies”. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal openstellingen van subsidies gericht op deze ontwikkelingen toeneemt. In Horizon 2020 wordt bijna 80 miljard euro aan R&D subsidies in zeven jaar verdeeld. Het aantal openstellingen voor medical imaging subsidies in dit programma neemt toe. Aangezien verbeterde diagnostiek ook nodig is voor de belangrijke ontwikkeling van meer personalized medicines zal dit naar verwachting ook de komende jaren zo blijven. Horizon 2020 richt zich voornamelijk op het R&D gedeelte van de ontwikkelingen, er is echter ook een aantal instrumenten specifiek voor mkb en industriële bedrijven die een innovatief product naar de markt willen brengen.

Behalve in Horizon 2020, zijn er ook regelmatig regionale kansen voor een subsidie of krediet. Een voorbeeld van een succesvolle regionale ontwikkeling is het Center for Medical Imaging – North Eastern Netherlands (CMI-NEN), dat met een EFRO-subsidie is gefinancierd.

Meer weten? Neem dan contact contact op met een van onze Life Sciences & Health specialisten.