Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Overheden
"Voor gemeenten en provincies zijn
subsidies een onmisbaar instrument
om de regionale kenniseconomie te
kunnen vormgeven.

Om de samenwerking tussen bedrijven, kennis-
instellingen en overheid te realiseren, zijn
subsidiebijdragen van andere (Europese)
overheden noodzakelijk. Maar deze subsidies
zijn veelal complex en de concurrentie
met andere aanvragers is erg groot."

Subsidies voor overheden

Voor gemeenten en provincies zijn subsidies een onmisbaar instrument om de regionale kenniseconomie vorm te kunnen geven. Om de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van duurzaamheid en innovatie te realiseren, zijn subsidiebijdragen van andere (Europese) overheden noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het ontwikkelen van hun kennisinfrastructuur of voor het realiseren van een optimaal ondernemersklimaat voor innoverende bedrijven in uw regio. De beschikbare subsidies hiervoor zijn veelal complex en de concurrentie met andere aanvragers is erg groot.

Wilt u meer weten?

Overheden willen hun subsidieverwerving professionaliseren

Professionalisering van subsidieverwerving bij uw organisatie is dan ook essentieel voor een succesvol resultaat. U bent daarom altijd op zoek naar manieren om geen subsidiekansen meer te missen, meer subsidiegelden binnen te halen, risico’s van terugbetaling terug te dringen en uw administratieve lasten te verlagen. Daarvoor wilt u uw subsidieverwerving professionaliseren, maar ook uw positie in de regio als aanjager van innovatie versterken. U wilt onderwijs- en onderzoeksinstellingen helpen bij het verder ontwikkelen van hun kennisinfrastructuur en een optimaal ondernemersklimaat scheppen voor de mkb's in uw regio. Maar hoe positioneert u zich als regionale overheid in dit krachtenveld, waarin het gat tussen de behoefte aan financiering en de beschikbaarheid groot is?

Met subsidies de kenniseconomie in uw regio aanjagen

PNO kan u helpen bij uw positionering in het regionale innovatielandschap. Onze consultants hebben specifieke kennis op het terrein van onder meer het mkb, energie, logistiek & infrastructuur, life sciences, arbeidsmarkt en scholing. Wij zijn goed op de hoogte van (Europese) beleidsontwikkelingen, uitvoeringsprogramma’s en financieringsregelingen, maar ook van de projecten en opgaven in úw regio. Onze sectorspecialisten zijn werkzaam vanuit acht regiokantoren en kunnen u ondersteunen bij het optimaliseren van subsidieverwerving, het smeden van innovatieve (triple helix) samenwerkingsverbanden, maar ook inspringen bij een specifieke capaciteitsbehoefte of zeer specialistische (bijvoorbeeld juridische of administratieve) vraagstukken. Resultaat is dat uw organisatie efficiënter en effectiever wordt in het verwerven van subsidies waarmee u actief bijdraagt aan het vormgeven van de kenniseconomie in uw regio.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Connecting Ambitions

Wilt u meer weten?