Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Scholing & Arbeid
"Voor een goed opgeleide beroeps-
bevolking zijn subsidieregelingen
beschikbaar op gebieden als jeugd-
werkloosheid, praktijkleren, werk-
gelegenheid, employability, duurzame
inzetbaarheid, vitaliteit en samen-
werking tussen onderwijs en
bedrijfsleven.

Welke sluit aan op uw doelen?"

Scholing & Arbeid

Overheden zijn zich bewust van het belang van een goed opgeleide beroepsbevolking. Zij sluiten daarom het Sociaal Akkoord of het Techniek pact, passen wetten aan en introduceren subsidieregelingen op gebieden als jeugdwerkloosheid, praktijkleren, werkgelegenheid, employability, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, opleidingsfondsen, samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers en arbeidsmarktregio’s worden zoveel mogelijk hierbij betrokken. Welk aandeel heeft u in deze ontwikkelingen?

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over... (Vooral interessant voor...)
• Opleiden • O&O fondsen • gemeenten • bedrijven • onderwijsinstellingen
• Sectorale arbeidsmarkt • O&O fondsen
• Instroom en uitstroom van personeel • bedrijven
• Regionale arbeidsmarkt • (centrum-) gemeenten • onderwijsinstellingen (HBO's, universiteiten, ROC's)
• Onderwijsvernieuwing en internationalisering  • onderwijsinstellingen (HBO's, universiteiten, ROC's)
• Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven • onderwijsinstellingen (HBO's, universiteiten, ROC's) 
• Subsidieverantwoording  • O&O fondsen • gemeenten • bedrijven • onderwijsinstellingen 
• Personeelskosten • bedrijven

Wilt u meer weten?