Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Personeelskosten
"Voor een goed opgeleide beroeps-
bevolking zijn subsidieregelingen
beschikbaar op gebieden als jeugd-
werkloosheid, praktijkleren, werk-
gelegenheid, employability, duurzame
inzetbaarheid, vitaliteit en samen-
werking tussen onderwijs en
bedrijfsleven.

Welke sluit aan op uw doelen?"

Sociale premies afhankelijk van sector

Controleer dit jaar nog uw sectorpremie

Als werkgever bent u door de belastingdienst ingedeeld in een sector waarin u een sectorafhankelijke premie betaalt voor sociale verzekeringen. Door verschillende oorzaken kan deze indeling afwijken van de werkelijke situatie. Daardoor betaalt u mogelijk teveel premie.

Wilt u meer weten?

Wat houdt de sectorindeling in?

De hoogte van de premie die u als werkgever in een bepaalde sectorindeling betaalt is afhankelijk van het aantal werkloosheidsuitkeringen die UWV voor die specifieke sector heeft uitgekeerd. Hoe meer werkloosheidsuitkeringen in een sector, hoe hoger het premiepercentage is dat u moet betalen. Om te beoordelen in welke sector uw organisatie moet worden ingedeeld controleert de belastingdienst de omschrijving van de werkzaamheden van uw organisatie middels de Kamer van Koophandel.

 

Waarom is een controle zo belangrijk?

Het controleren of uw organisatie nog steeds in de juiste sector is ingedeeld is om meerdere redenen van belang:

  • u voorkomt dat uw organisatie onnodig te veel premie betaalt;
  • de belastingdienst heeft niet altijd de juiste informatie om tot een accurate sectorindeling te komen;
  • primaire werkzaamheden kunnen wijzigen na verloop van tijd door marktwerking, fusies en/ of afsplitsingen;
  • de verantwoordelijkheid voor een juiste sectorindeling ligt bij de werkgevers.
U kunt de sectorindeling, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw cao-indeling, met maximaal vijf jaren terugwerkende kracht aanpassen.


Waar vindt u de sectorindeling van uw organisatie?

De sector waar u als organisatie bij bent ingedeeld kunt u op verschillende manieren achterhalen. De meest makkelijke wijze is de vaststellingsbrief van de gedifferentieerde premie WHK waarop tevens staat aangegeven in welk sectornummer de organisatie is ingedeeld.


Meer weten?

Heeft u nog geen controle uitgevoerd op uw sectorindeling? Voorkom dat u teveel premie betaalt en neem contact op met een van onze experts Scholing & Arbeid.

Betaalt u niet teveel sectorpremie?