Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Regionale arbeidsmarkt
"Voor een goed opgeleide beroeps-
bevolking zijn subsidieregelingen
beschikbaar op gebieden als jeugd-
werkloosheid, praktijkleren, werk-
gelegenheid, employability, duurzame
inzetbaarheid, vitaliteit en samen-
werking tussen onderwijs en
bedrijfsleven.

Welke sluit aan op uw doelen?"

Regionale arbeidsmarkt

Nederland kent 35 arbeidsmarktregio’s: groepen van gemeenten waarvoor één gemeente, de zogenaamde centrumgemeente, de regie voert. Op deze manier geven de gemeenten en het UWV vorm aan hun dienstverlening richting werkgevers en werkzoekenden. De grootste uitdaging is om de beschikbare geldstromen te bundelen en te combineren tot een effectief financieringsinstrument. Hoe beter de financiering is georganiseerd, hoe meer doelstellingen een regio kan behalen. Medebepalend en voorwaarde voor effectief opereren is de mate waarin de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking en structuur binnen de arbeidsmarktregio zijn ontwikkeld.

Wilt u meer weten?

Geldstromen effectief bundelen

Om projecten in de arbeidsmarktregio te financieren zijn er interessante subsidies. Wij noemen enkele voorbeelden:

  • ESF 2014-2020 Actieve Inclusie; deze Europese regeling zet stevig in op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overigens kan binnen de ESF ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van sociale innovatie en transnationale samenwerking op het gebied van actieve inclusie;
  • Cofinanciering Sectorplannen; een subsidie die niet door de arbeidsmarktregio’s zelf kan worden aangevraagd, maar waarbij zij wel kunnen participeren in projecten die met deze subsidie worden gefinancieerd;
  • Interreg; specifiek voor projecten in het sociale domein met een grensoverschrijdend karakter, zoals grensarbeid en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van sociale activering en sociale inclusie;
  • EaSI-programma (EU Programme for Employment and Social Innovation), een EU-subsidie voor de bevordering van arbeidsomstandigheden en sociale inclusie.


Connecting Ambitions