Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Belastingvoordeel door energiebesparing


Investeert u in energiebesparing in uw kantoorpand? Of stapt u over op energiezuinige klimaatregeling in uw kassen? Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van bijna 14% op uw energiebesparende investeringen. In 2017 bedraagt het EIA-budget 166 miljoen euro. Onze specialisten helpen u graag om de slaagkans van uw aanvraag te vergroten. 


Contact button


Doel van EIA

Met de Energie-investeringsaftrek wil de overheid bedrijven helpen met het besparen van energie en het toepassen van duurzame energie. Wilt u in aanmerking komen voor dit belastdingvoordeel? Dan moet uw (geplande) investering een energievoordeel opleveren. Denk daarbij aan de volgende thema’s:
  • bedrijfsgebouwen
  • processen
  • transportmiddelen
  • duurzame energie 
  • energieadvies, maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren.
Op de Energielijst kunt u precies zien welke investeringen in aanmerking komen. Deze lijst wordt jaarlijks vernieuwd. 
 

Voor wie is de EIA?

De EIA is geschikt voor alle ondernemers, die een investering doen die op de Energielijst staat. Dit geldt ook voor overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen die vennootschapsbelastingplichtig zijn. Een energie-investering kan u netto bijna 14% belastingvoordeel opleveren, uitgaande van een vast aftrekpercentage van 55% en 25% vennootschapsbelasting. Als voorwaarde voor de fiscale korting geldt:
  • U bent een ondernemer of overheidsonderneming die vennootschapsbelasting betaalt.
  • De investering wordt gedaan in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst.
  • U vraagt de EIA aan binnen drie maanden na het geven van de opdracht. 
U kunt bijvoorbeeld denken aan LED-verlichting, warmtepompen of economizers. Ook vervangingsinvesteringen komen in aanmerking indien de nieuwe situatie een besparing oplevert ten opzichte van de oude situatie. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van een warmtewisselaar of elektromotor. Vaak zijn er energiezuinige alternatieven voor handen waarmee EIA verkregen kan worden.  

Veruit de meeste bedrijfsmiddelen hebben een specifieke omschrijving.  Er zijn echter ook generieke  bedrijfsmiddelen die geen specifieke omschrijving hebben. Deze moeten wel voldoen aan een besparingsnorm die per categorie anders is.

EIA aanvragen

U kunt het hele jaar door EIA aanvragen. Heeft u een vraag of hulp nodig bij het aanvragen? Onze experts helpen u graag. Afstemming met PNO is met name zinvol voor bedrijven die een aanzienlijke energiebesparing willen realiseren bijvoorbeeld in hun bedrijfsgebouwen of productieprocessen.

MIA, Vamil of EIA? Wij helpen u kiezen

Met uw energie-investering bent u al op de goede weg. Maar wat als u ook investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u ook gebruikmaken van de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil.