Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Hernieuwbare energie
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Hernieuwbare energieregeling

50 miljoen euro subsidie voor kostprijsverlaging hernieuwbare energie

Dat energiebeleid een belangrijk overheidsthema is, wordt duidelijk uit het aantal beschikbare energiesubsidies. Naast subsidie voor investeren in duurzame energie (SDE+) en energie-innovaties die de Nederlandse export bevorderen (DEI) is er in 2017 nog steeds subsidie voor projecten die de kostprijs van duurzame energie verlagen. Dit jaar is daar 6 miljoen euro per project voor beschikbaar (in totaal 50 miljoen euro). U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen. De eerstvolgende sluitingsdatum is 31 maart 2018. We vertellen u graag meer over uw mogelijkheden.

Contact button

Wilt u meer weten?

Doel hernieuwbare energieregeling: méér hernieuwbare energie tegen minder kosten

Met de nieuwe hernieuwbare energieregeling worden ondernemers gestimuleerd mee te denken over technieken die de prijs van duurzame energie verlagen. Op deze manier wil de overheid in de toekomst besparen op de uitgaven van hernieuwbare energie en uiteindelijk de stap maken naar een volledig duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke kosten. De gedachte is dus méér duurzame energie, tegen minder kosten.

Wat komt in aanmerking voor subsidie hernieuwbare energie?

De opzet van de regeling is ruim. Vanuit de gedachte dat deze innovaties moeten bijdragen aan kostenvermindering van de SDE-uitgaven -productie van duurzame energie-, kunnen naast projecten binnen de SDE-categorieën (biomassa, geothermie, water, windenergie en zonne-energie) ook projecten in aanmerking komen, die bijvoorbeeld:

  • duurzame energie-opwekking en opslag combineren;
  • duurzame energie-opwekking en smart grids combineren;
  • niet binnen SDE-categorieën vallen, maar wel tot additionele duurzame energie leiden (onder een aantal voorwaarden).

 

Subsidie hernieuwbare energie aanvragen

Het totale budget van de subsidie is 50 miljoen euro en er wordt maximaal 6 miljoen euro subsidie per project vergeven. Organisaties kunnen hun projecten voorleggen voor subsidie waarbij geldt dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De eerstvolgende deadline voor subsidie-aanvragen is 31 maart 2018. U kunt het hele jaar door een aanvraag doen. Heeft, of bent u bezig met een technologische innovatie om de kostprijs van duurzame energie te verlagen? Leg uw innovatie dan voor aan een van onze energie-experts. Want zoals gezegd: hoe eerder de innovatieve ideeën bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend zijn, hoe groter de kans op subsidie.