Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Hernieuwbare energieregeling

50 miljoen euro subsidie voor kostprijsverlaging hernieuwbare energie


Werkt u aan innovaties die bijdragen aan de productie van duurzame of hernieuwbare energie? Of  aan projecten die de kostprijs van duurzame energie verlagen? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie vanuit de hernieuwbare energieregeling. Dit jaar is daar 6 miljoen euro per project voor beschikbaar (in totaal 50 miljoen euro). U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen. De eerstvolgende deadline is 31 maart 2018. We vertellen u graag meer over uw mogelijkheden.


Contact button

Doel hernieuwbare energieregeling

De overheid wil meer hernieuwbare energie beschikbaar stellen tegen minder kosten. De hernieuwbare energieregeling stimuleert ondernemers om te werken aan technieken die dit mogelijk maken. Zo wil de overheid in de toekomst de stap kunnen maken naar volledig duurzame energievoorziening. De regeling is een aanvulling op bestaande energiesubsidies voor investeren in duurzame energie (SDE+) en energie-innovaties die de Nederlandse export bevorderen (DEI). 

 

Voor wie is de subsidie hernieuwbare energie?

De subsidie is bedoeld voor partijen die werken aan innovaties die bijdragen aan kostenvermindering van de productie van duurzame energie. Voor projecten gelden de volgende voorwaarden:

  • Het project moet betrekking hebben op een duurzame energiebron. Denk aan wind, zon,  aerothermie, geothermie (bodem), hydrothermie (oppervlaktewater) of energie uit waterkracht, biomassa, biogas, stortgas, of rioolwaterzuiveringsgas.
  • Het project moet innovatief zijn en bestaan uit technische ontwikkeling of demonstratie (R&D).
  • Het project moet kunnen leiden tot het goedkoper produceren van de betreffende energiesoort.
  • Het project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met ten minste één onderneming.

 

Subsidie hernieuwbare energie aanvragen

De subsidie hernieuwbare energie is gebaseerd op het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. U kunt dus het hele jaar door een aanvraag doen, maar hoe vroeger u bent, hoe meer kans op subsidie. Wij helpen u graag om te kijken of uw project in aanmerking komt. En zo ja, om een subsidieaanvraag te doen met een hoge slaagkans.