Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

MIA/Vamil - Milieu investeringsaftrek
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

MIA/Vamil biedt u milieu- en fiscaal voordeel

Met dank aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt investeren in het milieu fiscaal een stuk aantrekkelijker. Stel: u schaft een elektrische bestelauto aan. Of u renoveert uw bedrijfsgebouw volgens specifieke milieu-eisen.  Via de MIA (en Vamil) kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel krijgen. Bekijk hier de MIA/Vamil-lijst. 


Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt?

Contact button


Milieu-investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen

Niemand hoeft er meer van te worden overtuigd dat het milieu moet worden beschermd. Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen, heeft de overheid de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) in het leven geroepen. Afhankelijk van uw investering mag u met de MIA tot maximaal 36% van uw investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. De Vamil biedt u daarnaast de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag versneld af te schrijven. De Nederlandse overheid biedt overigens ook fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling is bedoeld voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.


Raadpleeg Milieulijst 2017

Uitgaande van 25% vennootschapsbelasting kan een milieu-investering u netto 9% belastingvoordeel opleveren. Als u wilt weten of uw investering voor dit voordeel in aanmerking komt, dan kunt u de Milieulijst 2017 bekijken. RVO gebruikt deze jaarlijks terugkerende lijst als leidraad om te bepalen welke bedrijfsmiddelen een positieve bijdrage leveren aan het milieu en welke middelen daarom fiscaal aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Op deze lijst heeft elke categorie zijn eigen code. Door te zoeken via deze codes kunt u nagaan of uw investering past binnen de kaders van de MIA. De lijst verandert jaarlijks. 

 

Vraag fiscaal voordeel MIA aan binnen drie maanden na aanschaf

Heeft u als ondernemer (dus niet als particulier) een milieuvriendelijke investering gedaan? En staat dit bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst? Dan moet u de MIA binnen drie maanden na de aanschafdatum aanvragen bij RVO. De bestel-/aanschafdatum is dus bepalend. Het is dus ook belangrijk dat het bedrijfsmiddel aan de gestelde eisen van de fiscale regeling voldoet op het moment van aanvragen. Deze eisen zijn terug te vinden in de Milieulijst. Heeft u hier een vraag over, of hulp nodig bij het aanvragen? Doe dan een beroep op PNO. Dan profiteert u van de kennis, schaalgrootte en veelzijdigheid van een marktleider.