Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
MIA/Vamil Milieulijst
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Milieulijst 2016

Bekijk hier de samenvatting van de MIA/Vamil Milieulijst. Dit overzicht biedt informatie over de milieulijst. Meer informatie is te vinden in het de gehele Milieulijst. Geen zin om het uit te zoeken? PNO Consultants helpt graag. Neem contact op voor vragen.

Wilt u meer weten?

De categorieën van de MIA/Vamil Milieulijst

 • Nieuwe milieuvriendelijke techniek
 • Software voor duurzame productontwikkeling
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen
 • Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen
 • HR-luchtverwarmer
 • Steunventilator
 • Direct gasgestookt stralingspaneel
 • Direct gasgestookte condenserende boiler
 • Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel
 • Warmteterugwinningsysteem uit luchtwassers
 • Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Adiabatische luchtkoeling
 • Debietregeling ventilator
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens
 • HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen
 • Isolatie voor bestaande constructies
 • HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen
 • Besparingssysteem voor verlichting
 • LED-verlichtingssysteem
 • LED-belichtingssysteem
 • LED-buis armatuur
 • Energieprestatieverbetering van bestaande liften
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • Afvalwaterwarmtewisselaar
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens
 • HR-Pomp
 • Warmtepompboiler
 • Warmtepomp
 • Warmtepomp (luchtgerelateerd)
 • Gasgestookt HR-frituurtoestel
 • Gasgestookte (stoom)convectieoven
 • Lage temperatuur luchtverwarmer in tuinbouwkasssen
 • Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
 • Direct gasgestookte condenserende boiler
 • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
 • Heetgasontdooisysteem
 • Energiezuinige professionele koel- of vrieskast
 • Energie-efficiënte melkkoeling
 • Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen
 • Vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters
 • Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 10 m2
 • Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2
 • Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
 • Debietregeling ventilator in tuinbouwkassen
 • Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
 • Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
 • Kasdek of kasgevel
 • Horizontale energieschermen
 • Gevelschermen
 • Buitenschermen
 • Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen
 • LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen
 • HR-elektromotor
 • Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties
 • Gelijkstroomventilator
 • Energiezuinige wasdroger
 • Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
 • Absorptiedroging
 • Stoomdroger
 • Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
 • Energiezuinige handendroger
 • Cycloondroger
 • Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi)-gesloten tuinbouwkassen
 • Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
 • Energiezuinige (vaat)spoel of (vaat)wasmachine
 • Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte
 • Systeem voor hergebruik van perslucht
 • Uitschakelapparaat
 • Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
 • Condensatoren
 • Energiezuinige UPS
 • Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven
 • Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
 • Warmtepomp
 • Rookgasreiniging voor CO2-bemesting
 • Gasgestookte hogedrukreiniger
 • Schuimbitumeninstallatie
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties
 • Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen
 • Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa
 • Hydrowingsysteem voor garnalenvisserij
 • Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor
 • Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor
 • Brandstofcelsysteem
 • Indirecte aandrijving voor koelaggregaten
 • Luchtgordijn bij geconditioneerd transport
 • Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport
 • Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics
 • HR-elektromotor
 • Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren
 • Hydraulische teruglevervoorziening van remenergie
 • Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
 • Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking
 • Energiezuinige scheepsmotor
 • Hybride power take off (PTO) aandrijving
 • Vleugelvoortstuwing
 • Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
 • Bandenspanningregelsysteem
 • Intrekbaar tunnelsysteem voor binnenvaartschepen
 • Geautomatiseerd routeplanningssyteem voor vaartuigen voor de binnenvaart
 • Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen
 • Warmtepomp voor bestaande treinen
 • Lichtgewicht composieten kipperbak
 • Zijafscherming
 • Hydrodynamische ankerkluizen en ankers
 • Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart
 • Dubbel laadvloersysteem
 • Energieopslag bij scheepsgeneratoren
 • Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens
 • Lange en zware vrachtwagen (LZV)
 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
 • Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder
 • Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector
 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
 • Windturbine met SDE2013 of eerder
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SDE2013 of eerder
 • Ketel of kachel gestookt met biomassa
 • Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder
 • Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder
 • Waterkrachtinstallatie met SDE2013 of eerder
 • Biogasproductieverhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder
 • Zonnepanelen of –folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen
 • Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)
 • Grondwarmtewisselaar
 • Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder
 • Biobrandstof productieinstallatie
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen
 • Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie
 • Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen
 • Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)
 • Variabele verpakkingsmachine
 • Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
 • Waterbesparende installatie
 • Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)
 • Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging
 • Regenwaterinstallatie
 • Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning
 • Printersysteem voor uitwisbare toner
 • Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten en stickers
 • Verwijderingsinstallatie voor zware metalen uit kunstmest
 • Waterhydraulisch systeem
 • Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)
 • Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
 • Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels
 • Textielverfmachine op basis van CO2
 • Apparatuur voor recycling (geen downcycling, al dan niet upcycling) van grondstoffen
 • Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen
 • Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval
 • Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen
 • Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen
 • Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas
 • Smeltinstallatie voor verwerking van (gevaarlijke) afvalstromen
 • Versvetafscheider
 • Membraanbioreactor met benutting van het effluent
 • Membraanbioreactor
 • Recyclinginstallatie voor bitumineus afval
 • Schuimbitumenmachine
 • Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen
 • Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond
 • Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten
 • Natte thermische oxidatie van slib onder hoge druk
 • Aërobe korrelslibreactor
 • (Katalytische) Oxidatiereactor voor waterreiniging
 • Glasversnipperaar voor horecabedrijven
 • Afzuiginstallatie voor keukenafval
 • Havenontvangstinstallatie bij jachthavens
 • Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal
 • Faseovergangsmateriaal
 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen
 • HR-elektromotor
 • Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur
 • Kas voor biologische teelt
 • Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur
 • Groen Label Kas
 • Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
 • Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht
 • Apparatuur voor het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen
 • Luisdicht insectengaas
 • Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw
 • Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt
 • Waterberging onder de kas
 • Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
 • Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw
 • Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
 • Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
 • Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem
 • Proefstal
 • Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij
 • Duurzame melkveestal
 • Duurzame vleeskalver- of vleesveestal
 • Duurzame melkveestal met weidegang
 • Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij
 • UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
 • Automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Duurzame varkensstal
 • Duurzame pluimveestal
 • Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal
 • Duurzame melkgeitenstal
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht
 • Productieapparatuur voor zilte teelt
 • Teeltsysteem voor bladgewassen op water
 • Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens Milieukeur
 • Kweeksysteem van insecten
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem
 • Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen
 • Monitoringssysteem voor plantactiviteit
 • Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt
 • GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw
 • Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen
 • Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning
 • Mastspuit voor (laan)bomenteelt
 • Insectenzuiger voor teelt in de buitenlucht
 • UV-gewasbeschermingsinstallatie
 • Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw
 • Hagelnetten voor de fruitteelt
 • Peilgestuurde drainage
 • Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij
 • Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt
 • Voorziening ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt
 • Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt
 • Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidknipper
 • Potafdekinstallatie
 • Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest
 • Fertigatiesysteem
 • Rijenbemestingseenheid
 • Polycultuurkwekerij voor aquatische producten
 • Duurzame viskwekerij
 • Duurzame pootviskwekerij
 • Schaal- en schelpdierbroedinstallatie
 • Schaal- of schelpdierkwekerij
 • Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
 • Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten
 • Boomkor vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip
 • Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst in de visserij
 • Roestvrijstalen dipkoeltank voor schaaldieren op een vissersschip
 • Balenpers voor plastic afval op zeeschepen
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)
 • Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers
 • Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten
 • Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis
 • Verwerkingsapparatuur van insecten
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen en uien
 • Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen
 • Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
 • Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit
 • Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
 • Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking
 • Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte
 • Cryogene transportkoeling
 • Waterstofpersonenauto
 • Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
 • Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 - 30 gram CO2 per kilometer)
 • Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer
 • Waterstofbus
 • Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker
 • Uitsluitend aardgasmotor aangedreven bakwagenchassis of trekker
 • Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu
 • Fiets met overkapping en trapondersteuning
 • Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
 • Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer
 • Composiet tankcontainer
 • Zoet-zoutwater centrale met SDE2013 of eerder
 • Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
 • Aerobe biomassa-reactor
 • Installatie voor droge vergisting met SDE2013 of eerder
 • Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder
 • Brandstofreinigingssysteem
 • Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)
 • Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations
 • CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling
 • Voertuig met zeer duurzame transportkoeling
 • Standtijdverlengingssysteem voor olie
 • Automatisch smeersysteem
 • Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen
 • Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)
 • Hittewerende coating van transporttank voor brandbaar gas
 • Duurzame aandrijving voor een vaartuig
 • Zeer duurzame motor voor een vaartuig
 • Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
 • Duurzame romp van een binnenvaartschip
 • Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden
 • Gesloten grijswatersysteem voor een schip
 • Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen
 • NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip
 • Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
 • Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
 • Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
 • Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip
 • Warmtebestendige tankondersteuning voor lading met hoge temperatuur (ombouw)
 • Walstroomaansluiting aan boord van het schip
 • Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine
 • Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine
 • Milieuvriendelijke mobiele machine
 • Stofarme veeg(zuig)machine
 • Vacuümtruck met dampverwerkingssysteem
 • Geluidarme hei- of trilapparatuur
 • Locomotief met elektrische aandrijving
 • Waterstofafleverstation
 • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
 • Aardgasvulpunt
 • Energiezuinig afzuigsysteem
 • Besparingssysteem voor klimaatinstallaties
 • Eutectische transportkoeling
 • Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie
 • Schroefasgedreven generator voor schepen
 • Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap
 • Standairco
 • Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor
 • Oxyfuel-verbrandingsinstallatie
 • Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie
 • Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)
 • SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)
 • Transformator met plantaardige olie
 • Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)
 • Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 75% vermindering)
 • Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 50% vermindering)
 • Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van NF3 (vervanging)
 • Emissiearme houtgestookte ketel of kachel
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter
 • Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter
 • Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter
 • Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)
 • Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)
 • Gaswasser voor een aluminiumsmelterij
 • Biologische ontzwavelingsinstallatie
 • Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)
 • Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie
 • Rookcondensator voor voedselbewerking
 • Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering
 • Snuffelpalen voor stofdetectie en -registratie
 • Gesloten beladingssysteem
 • Gesloten op- of overslag van kolen of andere droge niet voor consumptie bestemde bulkgoederen
 • Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof
 • Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging
 • Meertrapsontstoffingsinstallatie voor sinterfabriek
 • VOS-emissiereducerende apparatuur
 • Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling
 • Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2
 • Druktorens voor waterloze offset
 • Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen
 • Textielreinigingssysteem met CO2
 • Natreinigingssysteem
 • Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen
 • Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen
 • Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen
 • Gas- en dampadsorber met regeneratie
 • Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning
 • Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)
 • Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen
 • (Katalytische) Oxidatie-installatie voor luchtreiniging
 • Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies
 • Biogaswasser
 • Oxidatiebed voor zuivering van lucht
 • Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied
 • Visgeleidingssysteem
 • Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water
 • Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur
 • Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen
 • Windgekoelde condensor
 • Onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen
 • Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
 • Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
 • Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie
 • Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties
 • Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen
 • Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton
 • Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen
 • Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)
 • Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen
 • Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie
 • Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten
 • Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten
 • Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten
 • Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten
 • Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL
 • Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL
 • Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL
 • Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
 • Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
 • Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
 • Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C
 • Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C
 • Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk
 • Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product
 • Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving
 • Geluidarm bedrijfsterrein
 • Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking
 • Vegetatiedak
 • Gevelbegroeiingssysteem
 • Muurbegroeiingssysteem
 • Natuurzwemvijver
 • Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting
 • Infiltratiesysteem
 • Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater
 • Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken
 • Grijswaterrecyclinginstallatie
 • Decentrale sanitatie-installatie
 • Toilet met urinescheiding

Bron: RVO website

Vragen? Neem contact met één van onze experts.