Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

SDE+ : de stand van zaken 2014

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) is een populaire subsidie met een omvangrijk budget (3,5 miljard euro in 2014), die ondernemers aanzet om duurzame energie te produceren. Sinds de start van de SDE+ in april 2014, krijgt u tweewekelijks een (gevisualiseerde)  update van de stand van zaken van de SDE+.

Meer weten over de SDE+?

Visie op de stand van zaken

November 2014
Het subsidiebudget voor 2014 is een dag na het opengaan van fase 6 ruimschoots overtekend. De oorzaak van deze toename in de laatste fase is de enorme hoeveelheid subsidieaanvragen voor zonnestroomprojecten. Met de openstelling van fase 6 en het bijbehorende subsidiebedrag was 2014 immers een uitgelezen kans voor veel PV-projecten om een aanvraag in te dienen. Dit neemt overigens niet weg dat het nog altijd mogelijk is om een SDE+ aanvraag in te dienen. Mocht er sprake zijn van budgetvrijval dan zouden deze projecten alsnog kunnen kwalificeren voor subsidie.
   
Oktober 2014 In oktober (fase 5) we zien een stevige groei in de budgetclaim van de ingediende aanvragen. Vier grote groen gas-projecten claimen meer dan 300 miljoen euro, twaalf nieuwe mest-covergisting aanvragen in totaal meer dan 150 miljoen en een 9 tal windenergie aanvragen claimen meer dan 100 miljoen euro. Opvallend is het grote aantal zonne-energie projecten dat aan het begin van fase 5 is ingediend. Bijna 475 aanvragen voor zonnepanelen met een totaalclaim van 128 miljoen euro zijn ingediend. Deze aanvragers willen waarschijnlijk geen risico op budgetuitputting lopen. Ze nemen door vroege indiening genoegen met minder subsidie in ruil voor een hogere slaagkans.
 
September 2014 Fase 4 is ingegaan en we zien een forse stijging in de budgetclaim van de ingediende projecten. De totale budgetclaim stijgt van 658 miljoen euro naar 1.506 miljoen euro. Deze stijging is grotendeels toe te wijzen aan mestcovergisting. In januari 2014 is de mestwetgeving veranderd. Om het mestoverschot te beperken zijn er voor veehouders verplichtingen opgenomen om mest te verwerken. Dit heeft tot gevolg dat de agrarische sector zich nu richt op verschillende technieken van mestbewerking waaronder het met SDE subsidie exploiteren van mestcovergistingsprojecten.
   
Augustus 2014
De komkommertijd is ook voor de SDE+ aangebroken. Er worden op dit moment nauwelijks aanvragen ingediend en ook de beoordeling van reeds ingediende projecten gaat wat trager door de zomervakantie. De belangrijkste conclusie tot nu toe is dat er volop budget beschikbaar is voor projecten die hogere subsidietarieven nodig hebben voor een rendabele exploitatie. Met name voor de zonne-energiesector is dit een uitgelezen kans om energieprojecten met SDE-subsidie te realiseren.
   
Juli 2014 
De ingediende aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Eind juli zijn er inmiddels 58 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd en hiermee is 194 miljoen euro van het beschikbare budget voor 2014 aan projecten toegekend. Vergeleken met 2013 blijft het aantal ingediende aanvragen achter en is er nog volop budget beschikbaar. 
   
Juni 2014 
De ingediende aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Van de aanvragen tot en met 19 juni 2014 uur zijn er inmiddels 23 gehonoreerd, waarmee 110,3 miljoen euro van het beschikbare budget voor 2014 aan projecten is toegekend. 
   
Mei 2014
Op dit moment is fase 1 van in totaal 6 fasen afgerond en zijn de cijfers van het eerste deel van fase 2 bekend. De belangrijkste conclusie is dat het nog geen storm loopt. Er is voor nog maar 160 miljoen euro aan aanvragen ingediend (zie figuur), terwijl er vorig jaar bij de openstelling van fase 2 al voor ruim 3 miljard aan budget was geclaimd. Inmiddels zijn de eerste subsidies voor dit jaar toegekend. Het gaat om een geothermieproject en enkele zonne-energieprojecten.
   
 April 2014 
De SDE+ 2014 is aarzelend van start gegaan. Het lijkt erop dat veel organisaties wachten op de hogere tarieven die later in het jaar gaan gelden. Dit in combinatie met een half miljard euro meer budget (€ 3,5 miljard in 2014) maakt dat we naar verwachting gedurende het hele jaar met succes SDE-aanvragen kunnen indienen. De magere 82 miljoen euro die op de eerste dag is ingediend (zie bovenstaande afbeelding) staat in schril contrast met de ruim 1,2 miljard euro die vorig jaar op de openingsdag werd ingediend.