Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Subsidie voor topsector energieprojecten

Samenwerkingsverbanden in topsectoren krijgen subsidie voor onderzoeksprojecten 

 
Werkt u in de Topsector Energie? En werkt u in een samenwerkingsverband? Dan kunt u misschien een van de vele subsidies aanvragen om energie-innovaties te stimuleren. Met de subsidies voor Topsector energieprojecten kunt u als innoverend bedrijf financiële én kennisondersteuning krijgen voor baanbrekend energieonderzoek. Wilt u een van de subsidies in de Topsector energieprojecten aanvragen? Wij helpen u graag.

Contact button

Topsector energieprojecten: thema’s in 2017

In de Topsector energieprojecten zijn dit jaar de volgende belangrijke energiethema's. 

Biobased Economy en Groen Gas (Biomassa, BBEG)

Voor onderzoek en ontwikkeling van biomassa


Hernieuwbare Energieprojecten

Projecten voor meer hernieuwbare energie


Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI)

Voor projecten over ethische en morele vragen rond energie-innovatie


Wind op Zee R&D-project

Voor kostenreductie van windenergie op zee


Urban Energy

Voor innovatieprojecten in duurzame energie


Demonstratie Energie-Innovaties (DEI)

Voor het demonstreren van nieuwe energie-innovaties


Waterstof

Voor innovaties in waterstof


Joint Industry Project (JIP)

Voor kennisontwikkeling in de procesindustrie


Carbon Capture, Utilisation and Storage

Voor innovatieve oplossingen in CO2


Systeemintegratie op de Noordzee

Voor projecten die de energietransitie versnellen door samenwerking tussen windparken en gas- (en olie-)activiteiten op zee

 

Systeemintegratiestudies

Voor haalbaarheids- en milieustudies naar energieopslag en -conversie

 

Early Adopter projecten (EAP)

Voor technologieontwikkeling in de procesindustrie


Upstream Gas

Momenteel niet beschikbaar


Vloeibaar aardgas (LNG)

Momenteel niet beschikbaar