Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
CCUS slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: CCUS

Subsidie voor CO2-innovatie

Werkt u aan innovatieve oplossingen rondom bepaalde knelpunten op het gebied van CO2? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie uit de Subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Dit programma valt onder de subsidies vanuit de Topsector energie. De subsidies kunnen oplopen tot 250.000 euro per project. U kunt nog subsidie aanvragen tot en met 31 oktober 2017. Wij helpen u daarbij graag.


Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van CCUS

De overheid wil uitstoot van CO2 terugbrengen. Daarom is de subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage in het leven geroepen. De subsidie is bedoeld voor technologieontwikkeling, demonstratierijp maken en pilotprojecten op het gebied van: 
  • CO2-afvang. Bijvoorbeeld rondom nieuwe absorptieconcepten, chemical looping, of pre-combustion capture (vooral bij de chemische industrie, raffinaderijen, staalfabrieken en kool- of gasgestookte centrales).
  • CO2-toepassing of hergebruik. Hier liggen onder andere kansen voor projecten rondom mineralisatie, biologische of chemische conversie of enhanced hydrocarbon production.
  • CO2-transport of opslag, met kansen voor opslag in aquifers of bijna-lege gasvelden, en innovaties rondom CO2-transport per schip of pijpleiding.
  • CO2-ketenintegratie. Dit onderdeel staat open voor nieuwe concepten voor slimme niches gericht op een vroege toepassing van CCUS.

Voor wie is CCUS subsidie?

U kunt subsidie aanvragen via CCUS als u werkt aan innovatieve oplossingen rondom knelpunten op het gebied van CO2. Vooral als u werkt aan een aanpak van CO2-bronnen uit de energiesector, de industrie en de afvalverbranding. Voorwaarden daarbij zijn wel: 
  • Een project moet bestaan uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.
  • De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één onderneming.

Subsidie CCUS aanvragen

Heeft u concrete ideeën of plannen die aansluiten op het thema CO2? Leg uw plannen eens voor aan de energiespecialisten van PNO. Zij denken graag met u mee over de kansen die deze regeling u biedt. Neem gerust contact met ons op.