Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
EAP slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: Early Adopter Projects (EAP)

Subsidie voor nieuwe energiebesparende technologieën voor de industrie

  
Werkt u in de Topsector Energie? En heeft u plannen voor een technologieontwikkeling voor de energie-intensieve procesindustrie, zoals de chemie, raffinage, staal, papier, voeding en bouwproducten? Dan kunt u misschien een subsidie aanvragen op basis van de Early Adopter Projects (EAP-)regeling. Deze subsidie valt onder de subsidies voor Topsector energieprojecten. U kunt EAP-subsidie aanvragen tot 3 oktober 2017. Wij helpen u graag bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. 

Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van de EAP

EAP-subsidie ondersteunt samenwerkingsprojecten die goed aansluiten op de actuele thema’s van de topsector Energie en Industrie. In het kort gaat het daarbij om:
  • Warmte: reductie van fossiel energieverbruik voor warmteproductie en warmtegebruik via energie-efficiency en procesvernieuwing.
  • Systeemintegratie: inzet van hernieuwbare energie via elektrificatie en flexibilisering van processen.
  • Circulariteit: het sluiten van kringlopen (onder andere via industriële symbiose en hergebruik van afval- en processtromen).

Voor wie is de EAP?

U kunt EAP-subsidie aanvragen als u nieuwe energiebesparende technologieën voor de procesindustrie ontwikkelt, of als u beoogde toepasser (‘early adopter’) bent van die nieuwe technologie. De subsidie is bedoeld voor projecten rondom toegepast industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, die plaatsvinden in een realistische industriële omgeving, waar de nieuwe energiebesparende technologie wordt onderzocht en getest. U moet wel voldoen aan twee voorwaarden:
  • Het project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met minstens twee potentiële eindgebruikers van de technologie. 
  • Een mkb moet optreden als technologieleverancier of als toekomstige vermarkter van de nieuwe technologie.

EAP-subsidie aanvragen

Heeft u hulp of advies nodig bij uw subsidieaanvraag? Onze energie-specialisten zijn uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ook hebben we goede contacten in relevante netwerken. We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.