Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81

Topsector energieprojecten: Joint Industry Projects (JIP)

Subsidie voor technologieën die energiebesparing realiseren in de industrie

Werkt u in de Topsector Energie? En ontwikkelt u kennis voor de energie-intensieve procesindustrie, zoals de chemie, raffinage, staal, papier, voeding en bouwproducten? Dan kon u tot eind mei 2017 een subsidie aanvragen op basis van de JIP-regeling. Deze subsidie valt onder de subsidies voor Topsector energieprojecten. Momenteel is de JIP-regeling gesloten. Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe JIP-rondes. We kunnen u ook helpen een geschikt alternatief te vinden. Neem hiervoor gerust contact op. 


Contact button

Doel van de JIP

De JIP-subsidie ondersteunt samenwerkingsprojecten die goed aansluiten op de actuele thema’s van de TKI Energie en Industrie. In het kort gaat het daarbij om:
  • Warmte: reductie van fossiel energieverbruik voor warmteproductie en warmtegebruik via energie-efficiency en procesvernieuwing.
  • Systeemintegratie: inzet van hernieuwbare energie via elektrificatie en flexibilisering van processen.
  • Circulariteit: het sluiten van kringlopen (onder andere via industriële symbiose en hergebruik van afval- en processtromen).

Voor wie is de JIP?

De JIP-subsidie is bedoeld voor samenwerkingsprojecten rondom toegepast onderzoek dat zich richt op een innovatief proces of innovatieve energietechnologie. Aan het consortium moet minimaal één bedrijf deelnemen. Dat is doorgaans een eindgebruiker, technologieleverancier of ingenieursbureau. Ook andere partijen die inhoudelijk en financieel bijdragen aan het project kunnen zich aansluiten. Denk aan kennisinstellingen, onderzoeksinstituten of kennisnetwerken.  De subsidie is beschikbaar voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Belangrijke voorwaarden: 
  • Het onderzoek moet relevant zijn voor de sector procesindustrie.
  • De projectresultaten (kennis of technologie) moeten worden gedeeld met derden.

JIP subsidie aanvragen

Wilt u meer weten over JIP of andere regelingen die aansluiten op uw plannen? Onze energie-specialisten zijn uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ook hebben we goede contacten in relevante netwerken. We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.