Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Systeemintegratie
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: MVI-Energie

Subsidie voor onderzoek maatschappelijke obstakels energie-innovaties 

  

Werkt u in de Topsector Energie? Houdt u zich bezig met ethische en maatschappelijke vragen rondom energie-innovaties? En werkt u in een samenwerkingsverband? Dan kunt u misschien een subsidie aanvragen vanuit de regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Deze MVI-regeling valt onder de subsidies vanuit de Topsector energie. Wij helpen u daarbij graag. 


Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van MVI-Energie

Soms lijkt een energie-innovatie vooraf veelbelovend, maar strandt het project. Dat kan gebeuren doordat er onvoldoende rekening is gehouden met ethische en maatschappelijke obstakels die een succesvolle invoering in de weg staan. Met de MVI-Energie-regeling wil de overheid dit voorkomen. De regeling stimuleert de ontwikkeling van kennis over ethische en maatschappelijke vragen bij energie-innovaties. Zo draagt de regeling bij aan een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening.

 

Voor wie is MVI-Energie?

U kunt de subsidie aanvragen als u in een samenwerkingsverband werkt met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. U kunt dan subsidie aanvragen voor actie-onderzoek, ofwel probleemoplossend cyclisch onderzoek. U ontwerpt dan interventies om de oorzaken van weerstand te achterhalen. Vervolgens experimenteert u met deze interventies en evalueert u de resultaten. Het uiteindelijke doel is om het huidige gedrag van mensen te verklaren. En om oplossingen te bieden die helpen bij de maatschappelijke acceptatie van energie-innovaties. U kunt maximaal 80% van de projectkosten vergoed krijgen, tot maximaal 150.000 euro.


MVI-Energie subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen binnen MVI-Energie? En heeft u hulp of advies nodig bij uw aanvraag? Onze energie-specialisten zijn uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ook hebben we goede contacten met relevante netwerken. Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.