Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
systeemintegratie noordzee slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: Systeemintegratie op de Noordzee

Versnellen van de energietransitie door samenwerking op zee

Werkt u aan projecten die de energietransitie versnellen door samenwerking tussen windparken en gas- (en olie-)activiteiten op zee? Het programma Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. Het programma is onderdeel van de Topsector energieregelingen. U kunt maximaal 350.000 euro per project krijgen. De jaarlijkse aanvraagronde van dit jaar is inmiddels gesloten. Wij helpen u graag om voor uw plannen andere subsidieregelingen te vinden. Of uw plannen gereed te maken voor 2018.

Contact button

Wilt u meer weten?

Doel Systeemintegratie op de Noordzee

De overheid wil de uitstoot van CO2 verminderen en de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie versnellen. Daarom is het programma Systeemintegratie op de Noordzee opgezet. Dit programma is er specifiek op gericht om de energietransitie van gas en olie naar windenergie te versnellen, door partijen in die sectoren te laten samenwerken. Het programma ondersteunt specifiek synergiemogelijkheden van activiteiten op de thema’s wind en gas (en olie). 

Voor wie is Systeemintegratie op de Noordzee?

Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit ten minste één ondernemer. Ook moeten de projecten meerwaarde opleveren op een van de volgende gebieden:
  • de reductie van de kosten van windenergie op zee en integratie in het energiesysteem
  • versnelling van de energietransitie door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald
  • vergroting van het potentieel voor offshore wind

Subsidie aanvragen Systeemintegratie op de Noordzee

Wilt u zelf subsidie aanvragen voor een project op zee? Vraag onze experts in energietransitie om advies. Zij kunnen u helpen om uw aanvraag en project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op.