Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Upstream Gas
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: Upstream Gas

Subsidie voor innovatieve projecten in aardgas 

  
Werkt u in de Topsector Energie? Bent u bezig met een samenwerkingsproject dat de innovatieve methoden voor aardgasproductie ontwikkelt? Dan kon u daarvoor subsidie aanvragen vanuit de regeling Upstream Gas. Deze regeling valt onder de subsidies voor Topsector energieprojecten. De regeling is op dit moment gesloten voor aanvragen. Wij helpen u graag een geschikt alternatief te vinden. 

Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van Upstream Gas

Nederland heeft de ambitie om tot 2030 jaarlijks 30 miljard kubieke meter aardgas te produceren uit kleine velden, zoals aangegeven in het EBN beleidsplan. Daarom heeft de overheid het programma Upstream Gas opgezet. Dit programma ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën op het gebied van (on)conventioneel aardgas. Het programma richt zich vooral op onderaardse technologieën (voor het benutten van ondergrondse energiereserves) en volwassen velden (gasproductietechnieken).


Voor wie is Upstream Gas?

U kunt subsidie krijgen als u werkt in een samenwerkingsverband waar minimaal één onderneming in zit. Ook moet u zich bezighouden met een van de volgende onderwerpen:

  • exploratie en veldontwikkeling
  • productie- en reservoirmanagement
  • infrastructuur
  • gezondheid, veiligheid en milieu en betrouwbare operaties
  • apparatuur (sensoren, actuatoren, compressie)
  • sociale impact en menselijk kapitaal (human capital).

Er is subsidie beschikbaar voor projectvoorstellen op het gebied van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.


Upstream Gas subsidie aanvragen

Momenteel kunt u geen subsidie aanvragen binnen de regeling Upstream Gas. Heeft u plannen voor een project op dit gebied? Onze energie-specialisten kunnen u als eerste informeren over nieuwe aanvraagrondes of andere subsidieregelingen voor uw project. Neem gerust contact met ons op.