Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
waterstof slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: Waterstof

Subsidie voor waterstof-innovaties

Werkt u aan innovaties die zijn gericht op waterstof? Bijvoorbeeld projecten die de productiekosten van waterstof omlaag brengen? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie uit de Subsidieregeling Waterstof. Dit programma valt onder de subsidies vanuit de Topsector energie. De subsidies kunnen oplopen tot 250.000 euro per project. U kunt nog subsidie aanvragen tot en met 7 november 2017. Wij helpen u daarbij graag.


Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van de Subsidieregeling Waterstof

De overheid wil de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem bevorderen. Waterstof kan hieraan bijdragen als energiedrager. Daarom is de subsidieregeling Waterstof in het leven geroepen. De subsidie is bedoeld voor innovaties op de volgende gebieden: 
  • productie van duurzame waterstof, bijvoorbeeld rondom een langere levensduur van PEM-elektrolysers, of het testen van componenten of materialen
  • transport of distributie van waterstof, vooral gericht op benodigde onderdelen, zoals opslagtanks, compressoren, debietmeting, vulslangen of pijpleidingen
  • toepassing van waterstof, vooral gericht op componenten voor de ontwikkeling van brandstofcel-voertuigen, brandstofcel-systemen of waterstofbranders

Voor wie is de Subsidieregeling Waterstof?

Alle partijen die werken aan ‘waterstof als energiedrager’ komen in aanmerking voor subsidie uit de Subsidieregeling Waterstof. Veel kans maken organisaties die waterstof toepassen in de industrie, verkeer & vervoer en de energiesector. Voorwaarden daarbij zijn wel: 
  • Een project moet bestaan uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.
  • De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één onderneming.

Subsidie waterstofproject aanvragen

Heeft u concrete ideeën of plannen die aansluiten op het thema waterstof? Leg uw plannen eens voor aan de energiespecialisten van PNO. Zij denken graag met u mee over de kansen die deze regeling u biedt. Neem gerust contact met ons op.