Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

CEF - Connecting Europe Facility
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Connecting Europe Facility (CEF): Op weg naar een betere infrastructuur

De afgelopen decennia heeft Europa gebouwd aan een sterke infrastructuur. Dit is immers een voorwaarde voor een concurrerende en samenbindende economie, die bovendien leidt tot meer werkgelegenheid. De meeste wegen, rails en vaarroutes liggen er nu wel. De nieuwe uitdaging is hoe alle modaliteiten daar op een slimme en duurzame wijze gebruik van kunnen maken. Voor zulke projecten biedt CEF zeer interessante subsidiekansen.

Wilt u meer weten?Bekijk deze animatie over het CEF Transport programma en de nieuwe blending call

In 2017 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de nieuwe CEF Blending call. Het gaat hierbij om een een gecombineerde vorm van financieren met bijvoorbeeld andere Europese fondsen of financiële instrumenten. Er zijn twee indieningsrondes met deadlines op 14 juli en 30 november. Voor de eerste indieningsronde ontvangt RVO graag uiterlijk 9 mei al uw projectidee. Bekijk hierboven onze (Engelstalige) animatie over dit zeer uitgebreide programma.


Doelstelling van CEF

CEF financiert projecten die de ontbrekende schakels in Europa's vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken opvullen. Het maakt ook de Europese economie groener door het bevorderen van schonere vormen van vervoer, snelle breedbandverbindingen en het vergemakkelijken van het gebruik van hernieuwbare energie in lijn met de Europa 2020-strategie. Door te focussen op slimme, duurzame en volledig onderling verbonden vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken helpt CEF om de Europese interne markt te voltooien. Bekijk deze slideshare over CEF.           

Voor welke partijen is CEF interessant?

Uiteenlopende partijen leveren hun bijdrage aan de hierboven omschreven doelen. Dat kunnen zowel nationale als provinciale overheden zijn maar ook andere publieke organisaties en (mkb-)bedrijven.

U bouwt, ontwikkelt en implementeert infrastructuur

Infrastructuur is nooit ‘af’. Het bestaande netwerk kan nog worden uitgebreid en fijnmaziger en slimmer worden gemaakt. Onderwerpen die passen binnen het CEF-programma zijn:

  • infrastructuur voor gebruik van alternatieve brandstoffen;
  • verbeteren van de rail-, water-, lucht- en weginfrastructuur;
  • verbeteren van haven en container verbindingen met het achterland;
  • investeren in multimodale voorzieningen zoals vervoersterminals of overslaghavens;
  • het verminderen van geluidsoverlast bij railvervoer;
  • duurzaam vervoer, zoals LNG en schone schepen;
  • innovatieve transporttechnologieën op gebied van geluidsreductie;
  • het verbeteren van de veiligheidssystemen voor alle transport;
  • opwaarderen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe energienetwerken van Europees belang;
  • implementeren van hogesnelheids-breedbandnetwerken en digitale infrastructuren.

Voor een goed CEF-subsidieresultaat telt hands-on ervaring!

Als het u gaat om het vergroten van uw subsidiekansen dan zoekt u een partij met CEF/TEN-T/TEN-E subsidie-ervaring in Europa. En dan komt u vroeg of laat bij PNO uit! Dat klinkt onbescheiden, dat weten wij. Maar ervaring, die hebben wij sinds 2003. In 2011 bijvoorbeeld hebben wij de helft van alle Nederlandse goedgekeurde subsidieaanvragen mogen begeleiden. En in zowel 2011, 2012 als 2013 was het slagingspercentage van de door ons ingediende aanvragen 100%! Ervaring en succes waarvan u dus kunt profiteren. En dat begint door kennis met ons te maken. Neem contact op met één van onze CEF-specialisten.