Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

COST
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

COST: Subsidie voor netwerkvorming EU-onderzoekers

De Europese subsidie COST (Cooperation in Science and Technology) is bedoeld om Europese wetenschappelijke samenwerking en afstemming te bevorderen. Met deze subsidie wil de EU het Europese wetenschappelijke onderzoek versneld ontwikkelen. Door een betere coördinatie en samenwerking wordt de versnippering van het Europese wetenschappelijke onderzoek tegengegaan en dubbel werk voorkomen. 

Wilt u meer weten?


COST: transparant, simpel en snel

De COST-aanvraagprocedure heeft één enkele aanvraagfase waarbij uw voorstel beoordeeld wordt op basis van een intercollegiale toetsing (‘peer evaluation’). Hierdoor hoort u snel of u in aanmerking komt voor subsidie.


COST om meerdere redenen interessant voor onderzoeksinstellingen en bedrijven

Om in aanmerking te komen, moeten bedrijven en organisaties uit minimaal zeven verschillende Europese landen aan een nieuw netwerk deelnemen. De subsidie vergoedt kosten die samenhangen met de afstemming, samenwerking en verspreiding van de wetenschappelijke kennis. Een netwerk kan maximaal vier jaar worden gefinancierd tegen een gemiddeld subsidiebedrag van tussen de 100.000 en 250.000 euro per jaar.

Door hun kennis en Europese netwerk uit te breiden, hebben zowel onderzoeksinstellingen als bedrijven direct voordeel van het COST-programma. Technologiebedrijven maken gebruik van COST om de toepassing van hun technologie op andere wetenschappelijke terreinen te bevorderen. De COST-netwerken vormen daarnaast een belangrijk instrument om toegang te krijgen tot Europese beleidsmakers. Hierdoor kan de toekomstige Europese onderzoeks- en beleidsagenda strategisch beïnvloed worden.


Wilt u meer weten over COST?

Bent u onderzoeker bij een innovatief bedrijf of onderzoeksinstelling? Dan kunt u gebruikmaken van de aanvraagronde die de European Science Foundation jaarlijks organiseert. Alle wetenschappelijke domeinen komen voor deze subsidie in aanmerking. De deadline voor het indienen van nieuwe aanvragen is 7 september 2017.

Als u meer wilt weten over de COST-subsidie, neem dan contact met ons op.