Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Horizon 2020
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Horizon 2020: EU-subsidie voor innovatie en onderzoek

Met Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven een beroep doen op een budget van in totaal bijna 80 miljard euro. Het subsidieprogramma ademt resultaatgerichtheid uit. Dat biedt meer dan voorheen ook ondernemers de kans om financiering te krijgen voor de ontwikkeling en demonstratie van baanbrekende innovaties!

Contact button


Wilt u meer weten?

>

De drie 'flagships' of onderzoeksprioriteiten van Horizon 2020

De thema's die de EU belangrijk vindt, en waarvoor in de periode 2014-2020 talloze subsidies beschikbaar komen, zijn ondergebracht in drie categorieën. De EU spreekt over 'flagships' of onderzoeksprioriteiten. De Europese Commissie voert momenteel de werkprogramma’s voor de periode 2016-2017 uit. Societal Challenges: onder deze pijler van Horizon 2020 valt een breed scala aan thema's waarvoor subsidies beschikbaar zijn en komen. Hier wordt gestuurd op resultaat, onder meer binnen de volgende gebieden:


Industrial Leadership : veel meer dan bij de pijler hierboven geeft Horizon 2020 hier heel concreet aan op welke gebieden en voor welke technologieën er subsidies beschikbaar komen. Concrete voorbeelden:
 

Excellent Science: fundamenteel onderzoek blijft een belangrijke pijler binnen het Europese subsidieprogramma. Dit komt tot uitdrukking in de volgende onderwerpen van Horizon 2020:
 


Zelf Horizon 2020-subsidie aanvragen?

Heeft u ambities binnen de thema's van Horizon 2020? Dan is PNO uw partner. We zijn vertegenwoordigd in de belangrijke Europese steden – waaronder Brussel – en kunnen zo snel en effectief een bijdrage leveren aan (internationale) projectontwikkeling, consortiumbouw en Europese subsidieaanvragen. Kortom: we voelen ons thuis in Europa. Dus klein of groot: heeft u Horizon 2020-ambities, maak dan snel een kennismakingsafspraak.