Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
H2020-Food
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Horizon 2020: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

Werken aan duurzame voeding met Europese subsidie

Bent u bezig met onderzoek naar duurzame voeding? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-programmaonderdeel Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy. Tot en met 2020 is bijna 4 miljard euro beschikbaar voor projecten die de uitdagingen rondom voeding willen aangaan. Wij helpen u graag met uw aanvraag.


Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van Horizon 2020 Food

Het thema voedsel staat hoog op de agenda van de Europese Unie. Binnen dit thema vallen bijvoorbeeld gezonde voeding, duurzaamheid en voedselzekerheid. De EU stimuleert onderzoek naar verduurzaming van de voedselketen en toepassingen van dat onderzoek. Dat doet ze met de subsidie Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy. De subsidie valt onder het Horizon 2020-programma binnen het thema Societal Challenges. Er is subsidie voor:

  • duurzame voeding en voedingsproductie: voedselveiligheid, gezonde diëten en verduurzaming van de voedingsketen
  • de oceaan als voedselbron: onderzoek naar klimaatverandering, nieuwe biogrondstoffen en duurzame en concurrerende visserij
  • innovatieve en duurzame bio-economie: duurzame agrarische industrie en de overstap op biologische grondstoffen

 

Voor wie is Horizon 2020 Food?

De subsidie is bedoeld voor universiteiten, onderzoeksinstellingen, mkb's, grote ondernemingen en eindgebruikers (boeren, vissers, consumenten en overheden). Zij moeten onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband. Mkb's kunnen aan dit programma ook deelnemen via het SME-instrument. Daarbij is samenwerking niet verplicht. De subsidie kijkt naar elk idee of project dat op de een of andere manier aansluit op het centrale doel van dit subsidieprogramma.

 

Horizon 2020 Food subsidie aanvragen

Hebben uw activiteiten raakvlakken met de problematiek rondom voeding? Dan is het de moeite waard om subsidie aan te vragen onder dit programma. Wij helpen u graag om uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact op met een van onze specialisten in de Agri & Foodsector voor een kennismakingsafspraak.