Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
H2020-Inclusive societies
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Horizon 2020: Inclusive, innovative and reflective societies

Subsidie voor de aanpak van sociale problematiek

Werkt u aan allesomvattende oplossingen voor sociale, economische en politieke problemen? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-subsidieprogramma Inclusive, innovative and reflective societies. Tot en met 2020 is meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor organisaties die problemen te lijf gaan zoals schoolverlating, ongelijkheid, sociale buitensluiting, vergrijzing en meer. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Subsidie voor de aanpak van sociale problematiek

Werkt u aan allesomvattende oplossingen voor sociale, economische en politieke problemen? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-subsidieprogramma Inclusive, innovative and reflective societies. Tot en met 2020 is meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor organisaties die problemen te lijf gaan zoals schoolverlating, ongelijkheid, sociale buitensluiting, vergrijzing en meer. Wij helpen u graag met uw aanvraag.


Contact button 

 

Doel van Horizon 2020 Inclusive societies

De effecten van de crisis zijn nog altijd merkbaar in de Europese samenleving. Gemiddeld is de werkloosheid hoog en dreigen velen onder de armoedegrens te vallen. Deze sociale, economische en politieke problemen staan soms in de weg van broodnodige innovaties. Daarom wil de Europese Unie deze problematiek aanpakken. Daarvoor startte ze het Horizon 2020-subsidieprogramma Inclusive, innovative and reflective societies. Hiermee wil de EU Europa sterker maken, door projecten te financieren die de problematiek te lijf gaan.

 

Voor wie is Horizon 2020 Inclusive societies?

U kunt Horizon 2020 Inclusive societies aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, incubator, mkb, groter bedrijf, burgerorganisatie, bibliotheek, museum en overheid. U moet vaak wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Mkb's kunnen aan dit programma ook deelnemen via het SME-instrument. Daarbij is samenwerking niet verplicht. U kunt subsidie krijgen als u werkt aan:

  • projecten die leiden tot groei en banen in Europa
  • projecten die leiden tot sociale stabiliteit
  • projecten die zorgen voor een gezaghebbende politieke positie in de wereld

 

Horizon 2020 Inclusive societies subsidie aanvragen?

Wilt u Horizon 2020 Inclusive societies subsidie aanvragen? Onze experts van het Scholing en Arbeid team helpen u graag uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.