Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

H2020-Inclusive societies
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Sociale problematieken aanpakken met Horizon 2020

Wilt u meer weten?


De officiële naam van dit Horizon 2020 programmaonderdeel:

  Inclusive, innovative and reflective societies
Wat wil de EU met deze subsidie bereiken:   Door de aanpak van sociale problematieken Europa sterker maken op sociaal, economisch en politiek vlak

Voor welke partijen is dit programma vooral interessant:

  Universiteiten, onderzoeksinstellingen, incubators, mkb's, grotere bedrijven, burgerorganisaties, bibliotheken, musea en overheden als onderdeel van een samenwerkingsverband

Bijzonderheden:   Mkb's kunnen aan dit programma ook deelnemen via het 'SME-instrument', waarbij samenwerking niet verplicht is

In deze tijd van snelle verandering en globalisering staan sociale, economische en politieke problemen soms in de weg van broodnodige innovaties. Horizon 2020 heeft meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor organisaties die met allesomvattende oplossingen deze problemen te lijf gaan.


Horizon 2020: Inclusive, innovative and reflective societies

De effecten van de crisis zijn nog altijd merkbaar in de Europese samenleving. Gemiddeld is de werkloosheid hoog en velen dreigen onder de armoedegrens te vallen. Kwesties als schoolverlating, ongelijkheid, sociale buitensluiting en vergrijzing staan een voortvarende aanpak van deze problemen in de weg. Projecten die leiden tot groei en banen in Europa, sociale stabiliteit en een gezaghebbende politieke positie in de wereld kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.


De EU-specialisten van PNO staan voor u klaar

Met een slagingspercentage dat tweemaal zo hoog ligt als het Europese gemiddelde en met expertise in bijvoorbeeld de scholing en arbeidsector kunnen onze EU-specialisten ook u helpen uw project tot een succes te maken.

Heeft u Horizon 2020-ambities, maak dan snel een kennismakingsafspraak.